Vælg årstal
Partier
Atassut: 0
Demokraterne: 7
Inuit Ataqatigiit: 0
Naleraq: 0
Siumut: 1
Løsgænger: 0

§ 37 Spørgsmål

10.Jens Lars Fleischer
Spørgsmål: Kan det bekræftes, at Dronning Ingrids Hospital i 2004 og eventuelt i 2005 uretmæssigt har modtaget VEU – godtgørelse, og hvilken betydning har dette i givet fald for fremtidig afholdelse af kurser indenfor sundhedsvæsenet ? Jens Lars Fleischer Jens Lars Fleischer

Modtaget: 19/12/2005
Sendt til Naalakkersuisut:
09.Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne, medlem af Fiskeri- fangst- og landbrugsudvalget.
Spørgsmål til Landsstyret: Er det korrekt, at Landsstyret var bekendt med, at der var sket en overskridelse af kvoten for narhvaler på 50 hvaler over en weekend, der ikke blev registreret af myndighederne? I tilfælde af en bekræftelse, hvilke skridt har Landsstyret taget til at forfølge disse lovovertrædelser? Er det på grund af den allerede overskredne kvote, at Landsstyret valgte at forhøje kvoten med netop 50 narhvaler? Indgår den overskredne kvote i forhøjelsen eller er det en ekstr... Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne, medlem af Fiskeri- fangst- og landbrugsudvalget. Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne, medlem af Fiskeri- fangst- og landbrugsudvalget.

Modtaget: 13/12/2005
Sendt til Naalakkersuisut:
02.Palle Christiansen
21. maj 2012 Landsstyreformanden -/ HER § 36 Spørgsmål vdr. repræsentation Kære Hans Enoksen I medfør af § 36, stk. 1, i Landstingets Forretningsorden stilles hermed følgende spørgsmål: 1. Er der i forbindelse med Siumuts landsmøde i Sisimiut i foråret 2005 afholdt midler fra Landsstyrets, eller en anden offentlig, repræsentationskonto på din foranledning? 2. I bekræftende fald ønskes beløbet, dets sammensætning, anledningen og deltagerne oplyst. Da disse enkle spørgsmå... Palle Christiansen Palle Christiansen

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut:
01.Landstingsmedlem Kim Kielsen, Siumut
Udfra de nedenstående oplysninger ønsker jeg et klart og utvetydigt svar på hvorfor man ikke vil beflyve Ivittuut Kommuniat fra den 01. januar 2006, idet man efter oplysning ikke har foretaget nogle beregninger på udgifter mv. Jeg ønsker i samme anledning svar på hvorfor man har foretaget en ”kovending” efter fremsendelse af skrivelse til Grønlands Kommando dateret den 8. august 2005 vedr. nyt trafiksystem. Landstingsmedlem Kim Kielsen, Siumut Landstingsmedlem Kim Kielsen, Siumut

Modtaget:
Sendt til Naalakkersuisut: