Dagsorden

3. mødedag, tirsdag den 26. september 2023, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til Finanslov for 2024.
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter