Dagsorden

15. mødedag, tirsdag den 26. October 2021, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 134
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen. (Ændringer af regler om undervisningens indhold, organisering, tilrettelæggelse, elevantal, social kontaktordning og skolelederuddannelse)
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke