Plan for Finans- og Skatteudvalgets ordinære udvalgsmøder 2023

Det skal hermed meddeles, at Finans- og Skatteudvalget har fastsat følgende plan for de ordinære udvalgsmøder i 2023. Møderne afholdes normalt hver anden tirsdag kl. 13.

 

10. og 24. januar

7. og 21. februar

7. og 21. marts

4. og 18. april

2., 16 og 30. maj

13. og 27. juni

 

Finans- og Skatteudvalget holder ikke ordinære møder i juli måned, hvorfor afgørelsessager ikke kan forventes behandlet i perioden 30. juni – 1. august 2023.

 

8. og 22. august

5. og 19. september

3. og 17. og 31. oktober

14. og 28. november

5. og 19. december.

 

Møderne i april/maj/juni kan blive flyttet grundet FM 23, som starter en 14. april. Møderne i september/oktober/november kan ligeledes blive flyttet grundet EM23. Udvalget vil holde jævnlige møder efter behov under samlingerne.

Mødet den 19. december er sidste møde i 2023. Det bemærkes, at dette møde som udgangspunkt alene er beregnet på færdigbehandling af tidligere fremsendte sager.

 

Ønsker Naalakkersuisut sager behandlet på ovennævnte mødedatoer, må de fremsendes, således at de er Finans- og Skatteudvalgets sekretariat i hænde en uge før. Alt materiale skal endvidere fremsendes elektronisk til saam@ina.alla.gl og JOVAG@ina.alla.gl.

 

Finans- og Skatteudvalget skal anmode Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling om, at alle Naalakkersuisutområder får tilsendt en kopi af nærværende skrivelse.

 

Med venlig hilsen

 

Hans Peter Poulsen

Formand for Finans- og Skatteudvalget