Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 70-2,2

1. behandling 2. behandling 2-2. behandling 3. behandling

20. mødedag, lørdag den 3. november 2001

 

 

Punkt 70

Beslutningsforslag om forhøjelse af bevillinger til kirken på konto 45.10.

(Per Rosing-Petersen)

(2. beh.)

 Rosing Petersen, Siumut:

Mht. min forslag vedr. konto 4510 er udvalget har afgive to betænkninger, nemlig kultur og uddannelsesudvalget har afgives en betænkning med indstillingen om forslaget …. Vedkommes mærkeligt for mig så har sagen gået videre til Finansudvalget og Finansudvalget et enigt Finansudvalget har indstillet at der beslutningen forslag skal forkastes. Med henvisningen til min beslutnings forslag så er der to punkter, punkt to er en begrundelse for hvordan vi kan hente midlerne. Det er derfor at jeg finder det lidt mærkeligt mht. dette punkt, tak.

Anders Andreassen, Landstingsformand og ordstyrer (Siumut):

Jeg skal beklage, at vi har lavet en mindre fejl i forbindelse med sidste punkt vi har drøftet, men alle sidst skulle jeg havde spurgt om at dem der undlader stemme. Men klart flertallet er imod forslaget og i er har klaret det. Der er ikke havde andre der har markeret. Undskyld.

Så er det Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit.

Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit:

Vi første behandlingen er punktet meddelte vi fra Inuit Ataqatigiit at man bør tage initiativ til at bevillingerne …. Til forhøjelse i flere år ikke har fuldt prisstigningerne og at der ikke i denne forbindelse intet ved snarligt redegørelse om behovet, således at forhøjelse kan betegnes udfra det nuværende indenfor for ……Inuit Ataqatigiit har bemærket der er uenighed om dette Landstingets udvalget for kulturuddannelse og kirke, men at flertallet går indenfor bevillings forslaget. Da Inuit Ataqatigiit finder det vigtigt lede et godt grundende ved nye bevillinger mener vi at vores ønsker allerede fra forrige år om en undersøgelse bør i værdsættelse snarest muligt. Derefter agter vi efter en nøje vurderingen at anbefale at et undersøgelse indenfor er nødvendigt. Og at tredje behandlingen udsættes til forårssamlingen. Og det er to behandlinger, således kan en beslutningen tages ud fra realistiske behovs vurderinger og første derefter kan styrelse af bevillingerne fastsættes.

Anders Andreassen, Landstingsformand og ordstyrer (Siumut):

Dernæst er Per Berthelsen, Løsgænger.

Per Berthelsen, Løsgænger:

Tak, jeg vil ikke mht. ærlighed og eller uærlighed hvad angår min person hvad angår konto 4510 der vedr. kirke i Grønland og mht. forslaget stiller har jeg stillet af hele mit hjerte og det fastholder jeg til stadighed.

Anders Andreassen, Landstingsformand og ordstyrer (Siumut):

Dernæst er det Jakob Sivertsen, Atassut.

Jakob Sivertsen, Atassut:

Tak, jeg har ellers ikke tænke mig at rejse sig ….op, men jeg finder anledningen til at fremkomme med nogle bemærkninger til det faldne bemærkninger. Nu, skal nok huske at vi under forårssamlingen har drøftet servicering af det Grønlandske kirker generelt mht. organist betjeningen katekets betjeningen tjenesterejser for præsterne og det hele taget været lønningerne angår for denne gruppe.

Problemerne i bygderne mht. kirker for en eventuelt forhøjelse af bevillingen for kirken at det var altså en ….. spørgsel hvis det er debat som fremsat af Jakob Sivertsen som kun 33 den 14 maj i år. Det skal jeg lige på minde om her. Baggrund for dette forslag er at vi vil gerne opnå en tilfredsstillende for bevillingen for kirken. Landsstyremedlem for Kulturuddannelse og Kirke har fremsatte nogle forskellige synspunkter i sit besvarelse men uden at man ….hvornår vi fuldt agter fremkomme med en løsnings model. ….forbindelse sag at der vil være behov for periodisering. Ligesom nu, når første behandlingen nærværende forslag så har vedkommende under sin besvarelse sagt der er allerede igangværende undersøgelser. Og rådgive tilsagn om at fremkomme med løsnings mulighederne uden behandle med Finanslovs 2003 det nuværende forslag er ikke anderledes end forslagene fra foråret. Der fremsat af Atassut.

Det eneste forskel er at bestemte …. Er anlagt og selv om forslaget fuld ud i kan vil løse problemerne indenfor den kirkeligt servicering i Grønland. Men alligevel forbedre servicering i det enkelte præstegæld i Grønland, skal vi som har fremlagt forslaget indenfor kirke flere gange derfor stemme for forslaget uden anden behandlingen. Som følge af Atassut forslag omkring kirkeområdet i foråret hvor udefra det enige Landstingets stillingtagen har landsstyremedlem gode forståelse allerede er taget opgaven som en alvorligt sag og så frem den totale …. … uden at være for hele finde midlerne efter kravet fra præstegældet i Grønland som udgangspunkt.

I Atassut er vi bekendt med at en gode planlægning er grundlaget for en rigtigt finansiering. På trods af det vi anbefaler vi i Atassut. Landsstyret indstilling i deres …..notat i Landstinget om at sagen medtages i Finansloven 2002 i forbindelse med sagens anden behandlingen.

Hvis skal gøre det klart at vi fra Atassut kræver at man ikke forsinker finansierings på Landstings efterårsforsamlingen i 2003 efter afsluttet undersøgelse problemerne omkring det kirkelige servicering. Vi skal fra Atassut meddele vi går indenfor forslaget.

Anders Andreassen, Landstingsformand og ordstyrer (Siumut):

Dernæst er det Landsstyremedlem for Kulturuddannelse og Kirke.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlemmet for Kulturuddannelse og Kirke (Siumut):

Tak, med henvisningen til Finansudvalget betænkning om henvisningen til Landsstyrets bemærkninger under første behandlingen indstiller Landsstyret at beslutningen forslag ikke tiltrædes.

Jeg vil også lige godt kommentere bemærkninger fra parti ordførerne Inuit Ataqatigiit krævede at der punkt 70 skal udsættes til forårssamlingen. Men det er en beslutningens forslag som skal behandles to gange her i salen. Det skal jeg lige gøre opmærksom på.

Jeg skal også lige nævne undersøgelserne vil være til ledende par til forårssamlingen 2002 således at vi i forbindelse med udarbejdelsen af Finanslovsforslaget for 2003 kan bruge disse resultater.

Mht. Atassuts bemærkninger om at det støtter Landsstyret og takker herfor.

Og jeg skal gøre opmærksom på at Inuit Ataqatigiit ordfører har sagt at forslaget skal behandles kun to gange.

Anders Andreassen, Landstingsformand og ordstyrer (Siumut):

Dernæst er det forslagsstilleren Per Rosing Petersen.

Per Rosing Petersen, Løsgænger:

Jeg er for også fortrøstningsfuld hensyn til Maliinannguaq Markussen Mølgaard forslag, men vi kan desværre ikke gøre noget. Men jeg konstatere mht. forslaget, at selv om det er indstille til forkastelse at man alligevel vil arbejde på en indarbejdelse med Finanslovforslaget for 2003 og Landsstyret agter fremkomne med en undersøgelses resultater mht. finansiering. Men selvfølge kan jeg ikke undlade at være beklage at forslaget ikke bliver imødekommet.

Anders Andreassen, Landstingsformand og ordstyrer (Siumut):

Ja, tak. Der er ikke her andre der har markeret og derfor skal vi til afstemme.

Og jeg skal spørge hvem går indenfor forslaget? Det bedes rejse sig!

En, to.

Dem der går imod forslaget bedes rejse sig!

19.

Dem der undlader at stemme bedes rejse sig!

Ingen.

Dermed er punkt 70 færdig.