Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 06-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

8. mødedag, onsdag den 9. maj 2001

 

Dagsordenens punkt 6

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

2. behandling

 

Først skal jeg spørge, hvem der går ind for forslaget i den foreliggende form. 23. Samtlige tilstedeværende.


Hermed har vi afsluttet sidste punkt på dagsordenen. Forinden i går fra hinanden, så har vi en dagsorden for mandag.