Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 47-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

13. mødedag, mandag den 21. maj, 2001

 

Punkt 47

Beslutningsforslag om at provenuet fra en omsætningsafgift på driften af enarmede tyveknægte i Hjemmestyrets virksomheder, skibe tilfalder Grønlands Idrætsforbund.

2. behandling

 

Det er et forslag fremlagt af Landstingsmedlem Lars Karl Jensen og det er en 2.behandling.

Under 1.behandlingen blev forslaget afvist af et markant flertal. Jeg skal spørge om der nu under 2.behandlingen er nogen, der har bedt om ordet. Det ser det ikke ud til, og jeg skal derfor spørge om, hvor mange, der afviser forslaget.

"28"

Er der nogen, der er i mod? Ingen. Er der nogen, der undlader at stemme.

"1"

Således er punktet afvist.