Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 60-64-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

19. mødedag, onsdag den 30. maj 2001

 

Dagsordenens punkt 60

Beslutningsforslag vedrørende betaling af nære pårørendes pasning og pleje af fysisk og psykisk handicappede.

(Anthon Frederiksen)

(2. behandling)

Punkt 64.

Beslutningsforslag om tilsikring af muligheden for betaling af nære pårørendes pasning og pleje af fysisk og psykisk handicappede.

(Ruth Heilmann)

(2. behandling)

 

...Ordstyrer.

Vi skal stemme om punkt 60, Sundhedsudvalget har indstillet til afslag, og dem der går ind for at forslaget bliver afvist bedes rejse sig. 25. Dem der går imod indstillingen bedes rejse sig. 5 Samtlige tilstedeværende har stemt.

 

Og nu er det punkt 64; Beslutningsforslag om tilsikring af muligheden for at betale for næres pårørende pasning og pleje af fysisk og psykiske handicappede, Forslagsstilleren Ruth Heilmann har bedt om ordet.

 

Ruth Heilmann, forslagsstiller, Siumut.

Meget kort. Jeg siger tak for Landsstyrets besvarelse og er forstående, men m.h.t. familier med handicappede børn og deres vilkår, så mener jeg, at der skal mere oplysning til disse familier, og at der for så vidt muligt også skal informeres om lovgivningen. Vi må tilsikre forbedrede vilkår for handicappede her i Grønland.

Det er derfor, at jeg opfordrer til et godt samarbejde mellem de handicappedes forældres forening og handicapforeningen.

.... ordstyrer.

Der er ingen andre der har bedt om ordet. Landstingets Socialudvalg ... Ud fra betænkningen, så kan Landsstyret gå med til denne indstilling, og Socialudvalget indstiller til forkastelse af forslaget i den foreliggende form.

Dem der går ind for det bedes rejse sig. 24. Dem der går imod bedes rejse sig. 5. Samtlige tilstedeværende har stemt..