Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 73-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

18. mødedag, tirsdag den 29. maj 2001

 

Punkt 73

Beslutningsforslag om ændring af fredningsbestemmelserne for hvalros. 

2. behandling.

 

Der er ikke nogen, der har bedt om ordet.

Under 1.behandlingen indstiller et enigt udvalg, at forslaget afvises. Jeg vil derfor anmode dem, som er enige i udvalgets indstilling om afvisning om at rejse sig.

"28"

Er der nogen, der er imod?

"1"

Er der nogen, der stemmer hverken for eller imod?

"0"

Det er der ikke. Forslaget er således afvist.