Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 91-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

13. mødedag, mandag den 21. maj, 2001

 

Punkt 91;

Beslutningsforslag om ændring af Landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1998 om ansættelse af kirken.

2. behandling

 

Der er i henhold til Forretningsordenen ikke blevet anmodet om, at fremlægge betænkning, hvorfor vi straks skal gå videre til afstemningen.

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har udarbejdet betænkning, hvortil de henviser.

Et enigt indstiller at Landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 199 om ansættelse af kirken, at ændringsforslaget, at jeg vil anmode dem, som går ind for udvalgets betænknings indstilling - om at rejse sig.

"24"

Så vidt jeg kan se er det samtlige tilstedeværende, således er vi også færdige med behandlingen af denne punkt, nemlig punkt 91.