Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 92-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

13. mødedag, mandag den 21. maj, 2001

 

Punkt 92;

Hjemmestyrets udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om den europæiske menneskerettighedskonvention.

2.behandling

 

Lovudvalget har udarbejdet en betænkning og et enigt udvalg indstiller, at forslaget vedtages i den foreliggende form, ligesom der heller ikke har været særlige ønsker om skriftlig fremstilling, hvorfor vi straks kan gå videre til afstemningen.

Jeg vil anmode dem, der går ind for et enigt Lovudvalgs indstilling om, at forslaget vedtages i den foreliggende form om at rejse sig.

"24"

Samtlige tilstedeværende. Således er punkt 92 også vedtaget.

Inden vi går videre til næste punkt, vil jeg anmode Landstingets 2.næstformand Finn Karlsen om at lede mødet.