Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 94-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

18. mødedag, tirsdag den 29. maj 2001

 

Punkt 94

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en lovgivning om, at den i kyst og flytrafikken gældende aldersgrænse for, at børn skal betale voksentakst fra det fyldte 12. år, forhøjes til det fyldte 16. år.

2.behandling.

 

Forslagsstilleren Tommy Marø har bedt om ordet.

 

Tommy Marø, forslagsstiller, Siumut.

Tak. Jeg har fremsat nærværende forslag til efterårssamlingen, hvor forslaget ved 2.behandlingen blev udsat til nærværende samling.

Baggrund for mit forslag har været, at det ikke kunne accepteres, at de i Grønland, som er meget spredt bebyggelse, at alt, alt for høje priser. For at sikre borgerne den bedste service er vores opgave. Og det skal vi gøre, således at man ændrer den gældende aldersgrænse for hvornår børn kan betale voksentakst.

Vi ved hvor høje prisstrukturerne er i Grønland i forhold til andre lande, som vi normalt sammenligner os med, hvor familier har meget begrænsede muligheder f.eks. til at rejse lidt ud, hvorfor jeg mener, at Landsstyret, hvorfor jeg er glad for at Landsstyret vil samarbejde med Trafikudvalget for at finde løsninger på problemet.

Jeg skal meddele, at jeg er glad for, at Idrætsforbundet i høringen har givet udtryk for deres støtte til forslaget, men jeg beklager, at ungdomsrådet Sorlak ikke har afgivet høringssvar, selvom det har stor berøringsflade med nærværende punkt.

Med disse bemærkninger skal jeg opfordre Landstinget til, at de går ind for, at Landsstyret pålægges at ændre aldersgrænsen.

 

Ove Karl Evaldsen, Kandidatforbundet.

Fra Kandidatforbundets side støtter vi også fuldt ud Tommy Marøs forslag, således at man ændrer den gældende aldersgrænse for, hvornår børn skal betale voksentakst, hvorfor Kandidatforbundet giver sin fulde tilslutning til Tommy Marøs forslag og håber, at alle kan gå ind for forslaget.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Et enigt Trafikudvalg har indstillet forslaget med følgende tilføjelse i det omfang Landskassen kan holdes omkostningsfrit.

Landsstyret tager beslutningsforslaget med tilføjelse til efterretning og forventer, at man i det videre arbejde arbejder tæt sammen med Trafikudvalget.

Vi skal således stemme om, hvem der går ind for forslaget med tilføjelsen foreslået af Trafikudvalget.

"23"

Hvem er imod?

"5"

Er der nogen, der undlader at stemme.

"0"

Det er der ikke. Således er vi færdige med behandlingen af punkt 94.