Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 96-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

12. mødedag, torsdag den 17. maj 2001

 

Punkt 96;

Spørgsmål vedrørende passagertransport til bygderne i Midtgrønland. Hans Enoksen har ønsket ordet som forslagsstiller.

 

Hans Enoksen, forslagsstiller, Siumut.

Jeg har fået en skriftlig besvarelse på midt spørgsmål, den tager jeg til efterretning. Jeg siger tak for besvarelsen som jeg vil forfølge på et senere tidspunkt. Tak