Ullut ataatsimiiffissat, ullormut oqaluuserisassat aamma ullormut nassuiaatit

2018-imi Immikkut Ittumik Ataatsimiinneq
Oqaluuserisassanut nassuiaat