6.5.2010: Nersornaat til Kitsia Berthelsen og Rosina Heilmann