Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 42-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 31.10.94

 

Punkt 42.

Forslag til landstingsforordning om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

3. behandling

 

Mødeleder.

Vi går over til næste dagsordenspunkt.

Det er punkt 42: Forslag til landstingsforordning om elektriske stærkstrømsan­læg og elektrisk materiel. Og det er landsstyremedlemmet for offenlige arbejder og trafik der skal forelægge.

 

 

Kuupik Kleist, Landsstyremedlem for offentlige arbejder og trafik.

Efter et enigt landsting stemte for, at forslaget til landstingsforordning kunne overgå til 3. behandling skal jeg hermed fremlægge forordnings­forslaget til endelig vedtagelse.

 

Jeg vil samtidig gerne benytte lejligheden til at udtrykke landsstyrets tilfreds­hed med, at vi med denne forordning får taget det første betydningsfulde skridt til at få dækket behovet får lovgivning på elområdet.

 

Efter denne forordning som fastlægger myndighedsbeføjelserne kan det i de kommende samlinger forventes, at der fremkommer forslag til lovgivning om installatører og til regler om energiforsyning og energiplanlægning.

 

Mødeleder.

Der er ikke nogen partier der har bedt om ordet, og derfor dem der er for, at den bliver vedtaget i sin foreliggende form bedes rejse sig. 27. Den er blevet vedtaget af samtlige landstingsmedlemmer, og således er dagsordenspunkt 42 færdigbehandlet i indeværende efterårssamling.

 

Punktet sluttet.