Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 12-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 31. Oktober 1996 kl.13.00

 

Dagsordenspunkt nr. 12

 

Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om leje af boliger.

(Landsstyremedlemmet for Økonomi og Boliger, Daniel Skifte)

 

3. Behandling.

 

Mødeleder: Landstingsformand, Knud Sørensen.

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for økonomiske anliggender og boliger.

 

Da et enigt Landsting tilsluttet sig forslaget under 2. behandlingen skal jeg hermed på Landsstyrets vejne indstille forslaget til endelig ved tagelse i den foreliggende form.

 

 

Knud Sørensen, mødeleder.

 

De, der stemmer for vedtagelsen af lovforslaget i sin foreliggende form i forbindelse med  3. behandling bedes rejse sig.

 

Og det vil sige, 23.