Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 22-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 28. oktober 1996

 

Dagsordenens punkt 22

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om sundhedsvæse­nets styrelse og organisation.

 

3. Behandling.

 

Mødeleder: Knud Sørensen, Landstingets Formand.

 

 

Mødeleder:

 

Og vi går over til punkt 22, forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforord­ning om sundhedsvæsenets styrelse og organisation. Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø og Forskning, Marianne Jensen, forelægger.

 

 

Marianne Jensen, Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø og Forskning.

 

Tak.

Landsstyret har noteret sig, at et flertal i Landstinget har tilsluttet sig forslaget under 2. behandlingen. Da, der heller ikke er fremsat ændringsforslag, skal jeg på Landsstyrets vegne indstille forslaget til endelig vedtagelse i sin foreliggende form.

 

I forbindelse med 3. behandlingen vil jeg ligeledes rette en tak til Landstinget for at have givet forebyggelseskonsulenterne et bedre arbejdsgrundlag og lagt vægt på det forebyggende arbejde.

 

 

Mødeleder:

 

De, der stemmer for, at lovforslaget i forbindelse med 3. behandlingen bliver vedtaget i sin foreliggende form, bedes rejse sig:

28.

 

Samtlige tilstedeværende har vedtaget forslaget.