Grønlands Landsting

Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 01

1. behandling 2. behandling 2-2. behandling 3. behandling

1. mødedag, fredag den 21. september kl. 11.00

Punkt 1.

Mødets åbning.

(Landstingets formand)


 

Mødeleder: Otto Steenholdt, Landstingets nestor, løsgænger.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Landstingets møde erklæres nu for åbnet. Set i henhold til begivenhederne i verden, som er os bekendt, finder jeg det på sin plads, at vi indleder Landstingets nærværende møde med at holde 1 minuts stilhed til minde om de omkomne ved katastrofen i USA. Tak.

(1 minuts stilhed)

I henhold til Forretningsordenen for Grønlands Landsting ledes mødets åbning af Landstingets nestor, indtil valg af Landstingets Formandskab har fundet sted. Jeg vil her tilføje, at jeg ikke er den eneste, som har siddet her så længe; vi er to, og eftersom jeg er den ældste af os to, så er det blevet mig, der er blevet pålagt til at åbne nærværende Landstingssamling.

Som sædvanlig er det derfor også med glæde og berørthed, at jeg kan byde mine Landstingkolleger velkommen til denne højtidelige indledning af Landstingets arbejdsår.

Det er et stort ansvar at være med i en lovgivende forsamling eller myndighed, hvorfor jeg vil opfordre jer til altid at have de mennesker, der bliver undergivet lovgivning centralt placeret i jeres tanker. Jeg vil også i lige så høj grad opfordre jer til at gøre jeres til, at vores elskede land bliver velkendt gennem vores lovgivning, således at I altid har følgende ord, som I allerede kender i jeres tanker: "Med lov skal land bygges."

Jeg byder endvidere hjertelig velkommen til Landsstyrets medlemmer hertil Landstingets mødesal med ønsket om et tæt samarbejde mellem Landsstyre og den lovgivende forsamling. Jeg ønsker jer god arbejdslyst og et godt samarbejde med begge administrationers mange medarbejdere, som går en travl tid i møde, og som vi slet ikke kan undvære under denne samling.

Ligeledes er det helt på sin plads at kunne byde hjerteligt velkommen til statens repræsentant, Rigsombudsmanden i Grønland samt Landstingets egen Ombudsmand, som begge må forventes at være jævnligt tilstede her i salen under nærværende samling. En velkomst skal også lyde til alle vore medborgere langs den vidtstrakte kyst, som vil kunne følge Landstingets møder gennem radio og fjernsyn.

Jeg skal oplyse, at næsten alle Landstingsmedlemmer er tilstede ved denne åbning, men der er et par, som har søgt om orlov.

Landstingsmedlem Olga Poulsen har søgt om barselsorlov fra Landstinget for hele perioden, ligesom Landstingsmedlem Finn Karlsen har søgt om orlov fra den 21. september, hvilket Formandskabet har bevilget. Der er indkaldt suppleanter for henholdsvis Olga Poulsen og Finn Karlsen, nemlig Paninnguaq Olsen og Saaleeraq Johansen.

Udvalget til Valgsprøvelse har konstateret, at begge opfylder krav til valgbarhed, jeg skal på denne baggrund indstille til Landstinget at Paninnguaq Olsen deltager i Landstingets møder i Olga Poulsen barselsorlovsperiode og Saaleeraq Johansen i Finn Karlsens orlovsperiode. Jeg skal spørge om indstillingen kan tiltrædes af Landstinget. Den er godkendt.

Jeg vil gerne bede Paninnguaq Olsen og Saaleeraq Johansen om at sætte sig på deres pladser her i salen. Velkommen og god arbejdslyst til jer begge to.

Med disse få bemærkninger byder jeg atter engang de tilstedeværende Landstings- og Landsstyremedlemmer medlemmer atter velkommen. Jeg håber, at de kommende møder kommer til at foregå i fred, ro og orden samt indholdsrige.

Mit næste arbejde som Formand for Landstinget er at lede valget til Formand for Landstinget, som på dagsordenen er sat på som pkt. 5 under nærværende åbning i forbindelse med Landstingets efterårs samling 2001. I henhold til Forretningsorden for Grønlands Landsting §3, stk. 1 og 2 er det et krav, at man skal være medlem af Landstinget for at kunne vælges som Landstingets Formand, samt at der opnås mere end halvdelen af stemmerne fra de tilstedeværende medlemmer, jeg skal derfor bede om forslag til posten Landstingets formand.

Uanset, at der kun opstilles en kandidat, vil der blive afholdt afstemning. Partierne meddeler efter størrelse, hvem de opstiller som formandskandidat. Rækkefølgen er Siumut, der er det største parti, Atassut og Inuit Ataqatigiit og endelig Kandidatforbundet. Vi har også to løsgænger, som selvfølgelig også har ret til at fremlægge forslag til Landstingets Formand. Med disse bemærkninger skal jeg ønske, at partierne meddeler, hvem de opstiller som formands- kandidat.

 

Ruth Heilmann, Siumut.

På Siumut Landstingsgruppes vegne siger jeg tak for den hjertelige velkomst til denne sal.

Vi foreslår, at Ole Lynge fortsætter som Landstingets Formand.

Augusta Saling, Atassut.

Fra Atassuts Landstingsgruppe takker vi for velkomsten.

Atassuts Landstingsgruppe foreslår Finn Karlsen som Landstingets Formand.

Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.

Inuit Ataqatigiits Landstingsgruppe foreslår, at den nuværende formand, Ole Lynge, fortsætter som formand.

 

Mads-Peter Grønvold, Kattusseqatigiit.

Vi har som bekendt i forbindelse med forrige efterårssamling skrevet til Formandskabet

om, at Atassut og Kandidatforbundet iflg. §27 i Landstingets Forretningsorden, har lavet et teknisk valgforbund, specielt med hensyn til udvalgsposter. Som allerede meddelt 14. september 2000, foreslår vi Anthon Frederiksen som kandidat til Landstingets Formandskab.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Fra min side skal jeg meddele, at jeg ikke har nogen forslag til nærværende punkt.

Per Berthelsen, løsgænger.

Tak, på grund af min stilling som løsgænger har jeg ingen forslag, men skal blot meddele, at jeg vil undlade at stemme, uanset hvem, der bliver opstillet.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Der to kandidater til Landstingsformandsposten, nemlig Finn Karlsen som foreslået af Atassut samt Kandidatforbundet. Vi skal først have en afstemning, og jeg skal anmode de Landstingsmedlemmer, der går ind for Finn Karlsen som formand om at rejse sig op.

11.

Efterfølgende skal jeg anmode de Landstingsmedlemmer, der stemmer imod om at rejse sig.

18.

Jeg vil endelig til allersidst anmode de Landstingsmedlemmer, som hverken stemmer for eller imod om at rejse sig op.

2.

Vi skal nu stemme om den anden foreslåede som formand for Landstinget. Siumut og Inuit Ataqatigiit foreslår Ole Lynge. Jeg skal derfor anmode de medlemmer, som vil stemme på Ole Lynge om at rejse sig op.

18.

Jeg skal ligeledes spørge om, hvem der stemmer imod dette forslag?

11.

Jeg skal også spørge om, der er nogen, som hverken stemmer for eller imod, og bede dem om at rejse sig op.

2.

Således er Ole Lynge genvalgt som Landstingets Formand for det kommende landstingsår, hvorfor jeg ønsker Ole Lynge tillykke med valget.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Efter at have valgt vores formand, skal vi gå videre til næste punkt på dagsordenen, nemlig punkt 6; valg af fire næstformænd for Landstinget, samt fire personlige suppleanter til disse.

Der skal således vælges fire næstformænd, samt fire personlige suppleanter, valget sker efter forholdstalsvalg i henhold til Forretningsorden for Grønlands Landsting §3, stk. 3. Jeg skal bede partierne om at komme med deres forslag til medlemmer og suppleanter for disse.

I henhold til bestemmelsen i Forretningsorden §3, stk. 4 skal samtlige medlemmer af Formandskabet have personlige suppleanter, hvorfor jeg også skal anmode om, at det bliver meddelt, hvem der vælges som personlig suppleant for den tiltrædende formand. Derfor skal jeg anmode partiernes ordførere om at fremlægge deres forslag til medlemmer af Formandsskabet.

Ruth Heilmann Siumut.

Siumuts Landstingsgruppe foreslår Anders Andreassen som næstformand med Mikael Petersen, samt Lars-Karl Jensen med Per Rosing Petersen som suppleant.

Augusta Salling Atassut.

Fra Atassut foreslår vi Finn Karlsen med Augusta Salling, som suppleant.

Mads-Peter Grønvold Kattusseqatigiit.

Fra Kandidatforbundet foreslår vi Anthon Frederiksen med Mogens Kleist, som suppleant.

Malînánguak´ Markussen-Mølgaard Inuit Ataqatigiit.

Inuit Ataqatigiits foreslår Lars Sørensen som medlem af Formandsskabet.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Da samtlige kandidater og suppleanter er meddelt, skal jeg blot spørge om, hvem der går ind for, at pågældende person bliver valgt til Formandsskabet om at rejse sig.

29.

Jeg vil anmode dem, der stemmer imod om at rejse sig op.

Ingen.

Endelig vil jeg anmode dem, der hverken stemmer for eller imod om at rejse sig op.

2.

Vi kan allerede nu se, hvem der er formand og hvem pågældende skal samarbejde med i Formandsskabet, ligesom vi også har fået klarhed over deres personlige suppleanter. Jeg takker jer derfor mit arbejde som fungerende formand, og skal derfor anmode Landstingets valgte formand om at overtage mødeledelsen. Tillykke.

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

Jeg går nu videre til næste dagsordens punkt og det er punkt 2, Redegørelse for dagsordenen. Da jeg selv skal fremlægge forslaget, vil jeg gerne anmode den første næstformand om at lede mødet, hvorfor jeg vil bede Anders Andreassen om at indtage formandens plads.