Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 32-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

17. mødedag, onsdag den 24. oktober kl. 13.30

 

Punkt 32

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om andelsboliger,

(Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur)

(2. behandling)

 

Mødeleder: Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit:

Der er også til dette punkt afgivet en betænkning fra Boligudvalget, og den er afgivet i fuld enighed, og der er ingen der har ønsket at få ordet i den forbindelse. Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur har bedt om at få ordet.

Jørgen Wæver-Johansen, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur:

Tak. På Landsstyrets vegne takker jeg Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg for deres enstemmige vedtagne betænkning. Samtidig fremsætter jeg hermed på vegne af Landsstyret ændringsforslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om andelsboliger. Landsstyret varslede den pågældende ændring ved 1. behandlingen af forslaget.

Fremsættelse af forordningsforslaget er en følge af en pågående revision og smidiggørelse af administrationen af anlægsudlån til andelsboligforeninger. Hidtil har andelsboligforeninger løbende kunne trække på Landskassen og kommunekasserne under opførelse af deres andelsboliger.

Det foreslås nu en harmonisering af reglerne mellem andelsboligforeninger, der opfører andelsboliger, private bygherrer og fonde der opfører andelsboliger samt de boliger der opføres efter 10-40-50 modellen. Der foreslås, at uanset at det er en andelsboligforening eller en anden bygherrer der opfører boliger, så skal projektet indeholde de fulde omkostninger til byggefinansiering. Denne ændring vil medføre en væsentlig forenkling af administrationen, så vel i Hjemmestyret som i de enkelte kommuner. Det er Landsstyrets vurdering, at de grønlandske pengeinstitutter er bedst gearet til løbende kreditbetjening og servicering af de enkelte andelsboliger i anlægsfasen. Derved opnås tillige stordriftsfordel og samtidig skabes et tillidsforhold mellem pengeinstituttet og andelsboligforeningen.

Med disse bemærkninger indstiller Landsstyret hermed det fremsatte ændringsforslag til vedtagelse. Derefter foreslår Landsstyret, at forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om andelsboliger, som ændret ved det fremsatte ændringsforslag overgår til 3. behandlingen i den nu foreliggende form. Tak.

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit:

Der er ikke andre der har bedt om at få ordet, hvorfor vi nu kan gå til afstemningen. Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg indstiller, at Forslaget til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om andelsboliger til vedtagelse, og dem der går ind for at forslaget bliver vedtaget bedes rejse sig. 29. Og så vidt jeg kan se, så er det samtlige tilstedeværende som går ind for forslaget i sin foreliggende form.