Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 67-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

22. mødedag, fredag den 9. november 2001

Punkt 67

Beslutningsforslag om at der sker en ændring af indhandlingstilskud til sælskind, således at kun erhvervsfangere får glæde af ordningen.

(Godmand Rasmussen)

(2. beh.)

 

Godmand Rasmussen, (A):

Udvalget har behandlet punktet og det vil jeg gerne tage til efterretning og jeg er glad for at man har nærmet sig lidt hinanden, selvom mit ønske ikke er blevet fuldt ud imødekommet, men med hensyn til de yderste der kommer den til at gælde for Østgrønland og Qaanaaq. Men hvad så med Uummannaq til Nanortalik området, at fritidsjægerne ikke længere kan nyde godt af tilskuddet, der vil jeg godt få at vide hvilke konsekvenser det måtte have. Men jeg er også interesseret i hvad det så vil betyde for erhvervsfangerne økonomisk, men jeg vil ikke gøre det længere fordi jeg er tilfreds med det svar jeg har fået.

Finn Karlsen, (A):

Der er ikke andre der har bedt om at få ordet, hvorfor vi nu går til afstemningen. Det har været behandlet i landstingets fiskeri- fangst- og landbrugsudvalg og udvalget indstiller, at der sker en ændring af indhandlingstilskud til sælskind, således at kun erhvervsfangere får glæde af ordningen til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Og de der går ind for denne indstilling bedes rejse sig.

29, det er så samtlige tilstedeværende.