Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 20-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

12. mødedag, torsdag den 17. maj 2001

 

Punkt 20;

Forslag til Landstingsbeslutning om Hjemmestyrets udtalelse til forslag om anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om skibsmåling.

2. behandling

 

Vi skal dertil sige, at Lovudvalget har behandlet forslaget med indstilling til vedtagelse. Er der nogle der ønsker ordet. Det ser det ikke ud til, så går vi til afstemning. Og der stemmes nu om forslaget endelig vedtagelse.

Som bekendt skal beslutningsforslag kun behandles 2 gange. De der stemmer for forslaget bedes rejse sig. 28. Samtlige tilstedeværende, der er ikke nogle der stemmer imod eller nogle der har undladt at stemme. Således er forslaget vedtaget.