Oqaluuserisassat oqaluuserineqarfissaasalu ullui

2023-mi Ukiakkut Ataatsimiinneq
Immikkoortup normua / Suliarineqarnissaata ullua
Siunnersuutit qulequtaat
Imm./pkt.: 1
Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.
Inatsisartut Siulittaasoqarfiat

Imm./pkt.: 2
Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.
Inatsisartut Siulittaasoqarfiat

Imm./pkt.: 3
Inatsisartut Siulittaasussaannik kiisalu Inatsisartut Siulittaasuata tullianik siullermik, aappaanik, pingajuanik sisamaanillu qinersineq.
Inatsisartut Siulittaasoqarfiat

Imm./pkt.: 4
Inatsisartut ataatsimiititaliaannut sinniisoqarfinnullu ilaasortassanik sinni- isussaannillu qinersineq.
(Matoqqasumik ataatsimiinneq)
Inatsisartut Siulittaasoqarfiat

Imm./pkt.: 5
Siunnersuisoqatigiinnut aalajangiisartutullu ataatsimiititalianut ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.
(Matoqqasumik ataatsimiinneq)
Inatsisartut Siulittaasoqarfiat

Imm./pkt.: 6
2024-mi Inatsisartut Upernaakkut ataatsimiinnissaata aalajangiiffigineqarnera.
Inatsisartut Siulittaasoqarfiat

Imm./pkt.: 7
2024-imut aningaasanut inatsisissatut siunnersuut.
Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 9
Inatsisartut Ombudsmandiata 2022-imut ukiumoortumik nalunaarutaata
Inatsisartunit tusaatissatut tiguneqarnissaanik Inatsisartut
aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
Inatsisinut ataatsimiititaliaq

Imm./pkt.: 15b

Imm./pkt.: 16
Uunga siunnersuut Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat
(Nunat tamalaat kattuffiinik akileraartussaatitsinnginneq, akileraarutinik agguaassineq, ilanngarneqartussaatitaasut nalunaarutiginnittussaatitaanerannik maleruagassiornissamut Naalakkersuisut piginnaatinneqarnerat aamma ernianik atorunnaarsitsineq il.il.)
Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 17
Inatsisinut Ataatsimiititaliamut innersuunneqarpoq

Aappassaaneerinninnissaq UPA2024-mut kinguartinneqarpoq

Pingajussaaneerinninnissaq UPA2024-mut kinguartinneqarpoq

Imm./pkt.: 18
Uunga siunnersuut Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat
(Sulisitsisup akiligaanik angalanerit akileraaruteqaataannginnissaat, nalikkilliliisarneq pillugu male-ruagassanik allannguinerit, amigartoorutit ukiuni tulliuttuni ilanngaatigineqarsinnaanerannik sivit-suineq, selskabit piginnittuusut iluminni nuussisarnerat pillugu maleruagassamik qasukkaaneq, er-niat nunanut allanut akilikkat ilaasa akileraarutaannik unerartitsisarnissaq, kapitali 3 b nutaaq, sel-skabit iluanaarutisiarititaminnik ilanngaateqarsinnaannginnerannik, iluanaarutisiat ilaasa ilanngaa-tigineqarsinnaanerannik atorunnaarsitsinermik, iluanaarutisiat ilaasa akileraarutaannik appaanermik aamma selskabit pigisat iluanaarutisiarititaasa ilaasa akileraarutaannik atorunnaarsitsinermik imaqartoq il. il. )
Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 19
Uunga siunnersuut Nioqqutissanik eqqussuineq annissuinerlu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat
(Piffissamik akitsuutit akilerneqartussanngorfiannik erseqqissaaneq, imigassanik aalakoornartortalinnik nammineq atugassanik eqqussisinnaaneq, tikinnermi akitsuusiisitsisinnaaneq aamma aningaasat atoriaannaat pillugit maleruagassanik allannguineq)
Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 21
Inatsisinut Ataatsimiititaliamut innersuunneqarpoq

Aappass. UPA2024-mut kinguartinneqarpoq
Uunga siunnersuut Kalaallit Nunaanni pasinapiluttumik kalerriisunik illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat
Inuutissarsiornermut, Niuernermut, Aatsitassanut, Inatsisit Atuutsinne-qarnerannut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 22
Uunga siunnersuut Imigassat ilaannut Kalaallit Nunaanni immiorneqartunut akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisaat
(Imigassat ethanolimik akullit Kalaallit Nunaanni immiorneqartut ullussaminnik qaangiisimasut akuiarneqarneranut akitsuummik utertitsineq)
Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 25
Uunga siunnersuut Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinnissaa pillugu Inatsisartut Inatsisaat (Piujuartitsisumik ineriartortitsinerup imarisaa pillugu aalajangersaaneq, nuna tamakkerlugu pilersaarutip imarisaa tamanullu saqqummiussineq, immikkoortunut pilersaarusiornermut ataqatigiissaarineq, sumiiffinnik aalajangersaaneq, sammiviliinissamut pilersaarusiorsinnaaneq, nunap immikkoortuinut pilersaarutinut pingaarnernut sinaakkutinik immikkoortunillu aalajangersakkanut eqqussineq, kiisalu suliniutissanut qinnuteqaatinut aalajangersakkanik erseqqissaaneq)
Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 26
Siunnersuut uunga Utoqqalinersiaqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata aamma siusinaartumik pensionisiat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneri pillugit Inatsisartut inatsisaat
(Utoqqalinersialinnut siusinaartumillu pensionisialinnut pensioninik naatsorsuinermi pilersuisussaaqatigiinnerup atorunnaarsinneqarnera)
Isumaginninnermut, Ilaqutariinnut, Sulisoqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 27
Siunnersuut uunga Suliffissarsiortunut ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut inatsisaannik allannguineq pillugu Inatsisartut inatsisaat
(Qaqugukkulluunniit tamanut ammasumik suliffinnut nittartakkami il.il. suliffisarsiortutut nalunaarsortinneq)
Isumaginninnermut, Ilaqutariinnut, Sulisoqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 28
Uunga siunnersuut Ilinniartut ineqarfii pillugit Inatsisartut Inatsisaata allanngortinnissaa pillugu Inatsisartut Inatsisaat
(Ilinniartup toquneranut atasumik ilinniartut inaata attatiinnarallarnissaa, sungiusaammik suliffeqarallarnermut atatillugu imaluunniit ilinniariartorneq peqqutigalugu peqannginnermi ilinniartunut inissiap atugassiissutiginissaanut pisussaaffiup erseqqissarnera, soraarummeerluni naggataarnermi atatillugu nuunnissamik piumasaqaatip saneqqunneqarnissaanut periarfissaanera kiisalu oqaatsitigut iluarsiinerit)
Meeqqanut, Inuusuttunut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Timersornermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 29
Uunga siunnersuut Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik
Inatsisartut inatsisaat
(Meeqqanut ilaqutariinnullu sullissiviit inatsisitigut tunngavissinneqarnissaat, sulianik
suliarinnittarnermut aaqqissuussaq digitalikkut ataatsimoorussaq, Isumaginninnermut
Aqutsisoqarfiup suliassaanik erseqqissaaneq il. il.)
Meeqqanut, Inuusuttunut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Timersornermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 31
Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata kaammattuutitut aalajangersagaanik nr. 1/2022-imi Inatsisartut ilaliinissaannik siunnersuut:
Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata Islandimi, Kalaallit Nunaanni Savalimmiunilu suleqatigiinnermut naalakkersuisunut kaammattuutigaa Nunat Avannarliit Killiit aalajangersakkatut kaammattuutaanik nunat malitseqartitsisarnerat pillugu suleqatigiinnermut naalakkersuisut ukiumoortumik nassuiaateqartarnerat siusarsaqqullugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiannut ataatsimut allakkatigut nassuiaateqartarnermut suleqatigiinnermut naalakkersuisut paarlakaajaallutik aqutsisuusarnerisigut.
Aallartitat siulittaasuat Doris J. Jensen

Imm./pkt.: 33
Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata kaammattuutitut aalajangersagaanik nr. 3/2022-imi Inatsisartut ilaliinissaannik siunnersuut:
Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata Islandimi, Kalaallit Nunaanni Savalimmiunilu naalakkersuisunut kaammattuutigaa pinngortitamik tunngavilimmik takornarniartitsisarnermut nunani avannarlerni killerni nunat periusissiat aaqqissuussinerillu qulaajarneqarlutillu sanillliunneqarnrannik ingerlataqaqqullugit, tassunga ilanngullugit nunani pineqartuni takornarniartitsisarnerup annertusiartorneranut atatillugu pinngortitamik atuisinnaaneq illersuinerlu, suliassaqarfimmi suleriaatsit pitsaanerpaat suussusersineqarnissaat paasiniarlugu.
Aallartitat siulittaasuat Doris J. Jensen

Imm./pkt.: 36
Eqqissisimatitsinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliamit allannguutissatut siunnersuut akuerineqarpoq
Kalaallit Nunaata eqqaani imartani aningaasaqarnikkut immikkut oqartussaaffigisani avatangiisit illersorneqarnissaat pillugu inatsisip allanngortinneqarneranik inatsisissatut siunnersuummik Namminersornerullutik Oqartussat ilaliinissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 37
Inatsisinut Ataatsimiititaliamut innersuunneqarpoq

Aappassaaneerinninnissaq UPA2024-mut kinguartinneqarpoq
Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarnermik inatsisip llanngortinneqarnera pillugu inatsisissatut siunnersuutip (Inatsisit unioqqutinneqarneranni pinerluttoqarsimaneranik paasiniaanermut ilaatillugu politiit inunnik sunniiniartartunik atuinerat il.il.) Namminersorlutik Oqartussanit akuersissutigineqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut
Inuutissarsiornermut, Niuernermut, Aatsitassanut, Inatsisit Atuutsinneqarnerannut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 38
Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsisip aamma Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarnermik inatsisip allanngortinneqarnerat pillugit inatsisissatut siunnersuutip (Digitaliusumik innarliisarnerit akiorneqarnissaannut suliniutit, matumani isumapiloqarneq tunngavigalugu tatiginnilersitsiniaanerup, grooming-ip, inerteqqutinngortinneqarnera, meeqqamik atoqateqarnerup pinngitsaaliinermut naligiissinneqarnera, malunnaarsaarluni atoqateqarneq, upperisarsiortut aqutsisuisa atoqateqarniarlutik inuup pisariaqartitsineranik imaluunniit pinngitsuuisinnaannginneranik atornerluineri il.il.) Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussanit akuersissutigineqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut
Inuutissarsiornermut, Niuernermut, Aatsitassanut, Inatsisit Atuutsinneqarnerannut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 39
Nunat assigiinngitsut akornanni timmisartuni atortussiatigut isumannaatsuunissamik pisinnaatitaaffeqarnermut inatsisip Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqarnissaanik peqqussummik Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat akuersissuteqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut
Ineqarnermut Attaveqaasersuutinullu Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 40
Sanaartornermut Ataatsimiititaliamut innersuunneqarpoq

Aappassaaneerinninnissaq UPA2024
Pingajussaaneerinninnissaq UPA2024
Uunga siunnersuut Illunut sanaqataaffiusunut taarsigassarsiat pillugit Inatsisartut
inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat
(Illunut sanaqataaffiusunut kommunimit taarsigassarsiat, illunillu sanaqataaffiusunik il.il.
aserfallatsaaliuinissamut, nutarterinissamullu taarsigassarsiat tapiissutillu)
Ineqarnermut Attaveqaasersuutinullu Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 45
Allannguutissatut siunnersuut Inuit Ataqatigiinnit, Siumumit aamma Naleqammit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq

Imm./pkt.: 46
Filmiliortarneq pillugu Inatsisartut inatsisissaannik Naalakkersuisut saqqummiussinissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Inatsisissatut siunnersuut kingusinnerpaamik UKA2024-mi Inatsisartunut saqqummiunneqassaaq.
Inatsisartunut Ilaasortaq Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 47
Naalakkersuisut allannguutissatut siunnersuuteqarput akuerineqarpoq

Naartunermi, erninermi meeravissiartaarnermilu sulinngiffeqartarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 5, 19. november 2020-imeersoq UKA24-mut allannguutissaanik siunnersuusioqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aaliangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaaliornikkut ataataaqataasup ernereernerup, meeravissiartaareernerulluunniit kingorna anaanaaqataasut assigalugit sulinngiffeqarsinnaalerseqqullugu.
Inatsisartunut ilaasortaq Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 48
Naalakkersuisut allannguutissatut siunnersuuteqarput akuerineqarpoq
Illersornissamut isumaqatigiissutip 1951-imeersup, tassungalu ilassutitut isumaqatigiissutaasut, Inuiaqatigiit aningaasaqarniarnerannut, , suliffissaqartitsiniarnikkut ilinniartitaanikkullu , inuiaqatigiinnut iluaqutaajuarnissaat qulakkeerniarumallugu Naalakkersuisut naalagaaffiup oqartussaasuinut isumaqatigiissutip nalilersoqqinneqarnissaa siunertaralugu saaffiginneqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
Inatsiasartunut ilaasortaq, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 49
Imm. 49 aamma 74 ataatsimut siullermeerneqassapput

Naalakkersuisut allannguutissatut siunnersuuteqarput akuerineqarpoq
Naalakkersuisut – Inatsisartuni ataatsimiititaliaq suleqatigalugu – Kalaallit Nunaanni Inatsit Tunngaviusussaq pillugu missingiutip, Inatsit Tunngavisussaq pillugu Isumalioqatigiissitap suliarisaata suliareqqinneqarnissaanik piaartumik qulakkeerinneqqullugit inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Suliareqqiinermi ilaatigut innuttaasut, ilinniarfeqarfiit soqutigisaqaqatigiillu kattuffii peqataatinneqassapput.
Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni ilaasortaatitaat

Imm./pkt.: 50
Imm. 50 aamma 119 ataatsimut siullermeerneqassapput
Qaniginerpaasamik annaasaqarsimanerup kingorna aaliasunnerup nalaani sulinngiffeqarsinnaanerup periarfissaalernissaa pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut
Inatsisartunut ilaasortaq Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 51
Meeqqat atuarfiini angajullermi ingerlaviit marlunngortinneqarsinnaanerat, tassa aappaa assassorfiunerusoq aappaalu atuagarsorfiunerusoq, pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut
Inatsisartunut ilaasortaq Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 52
UPA2024-mut kinguartinneqarpoq
Naammattunik piginnaasalinnillu sulisoqarluni suliffeqarfinnik angusaqarfiulluartumik qanoq pilersitsinissatsinnik Inatsisartut isumaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut
Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 53
UPA2024-mut kinguartinneqarpoq
Ilinniagaqarnerit inuiaqatigiinni pisariaqartitanut naapertuuttunngorlugit qanoq pilersaarusiussanerusugut pingaarnersiuissanersugullu Inatsisartut isumaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnisamik siunnersuut
Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 54
Nunat avannarliit siunnersuisooqatigiit Kalaallit Nunaata qanoq iluaqutiginerulersinnaaneraa pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut
Inatsisartunut ilaasortaq, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 55
UPA2024-mut kinguartinneqarpoq
Meeqqanut inuusuttuaqqanullu ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmik pilersitsiniarnermi, angerlarsimaffiit qanoq ittut, qanorlu perorsaariaasillit Nunatsinnut tulluartuunersut suullu piumasaqaatigissanerigut pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut
Inatsisartunut ilaasortaq, Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 60
Siull. 19/5
Inuit Ataqatigiinnit aamma Siumumit allannguutissatut siunnersuuteqarput akuerineqarpoq
Paris-imi isumaqatigiissummut Kalaallit Nunaata nunamut nangaassuteqarnera atorunnaarsinneqassasoq aammalu Naalagaaffiit Peqatigiit Silap pissusia pillugu nunani tamalaani isumaqatigiissutaannut, UNFCCC-imut, nalunaarutigineqassasoq, danskit naalakkersuisuinut nalunaarutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu lnatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut
Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 61
Siull. 4/5
Inuussutissarsiornermut Aatsitassanullu Ataatsimiititaliamut innersuunneqarpoq

Aappassaaneerinninnermut allannguutissatut siunnersuut Naalakkersuisunit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq
Kalaallit Nunaannut suliffissarsiortarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaattut siunnersuummik saqqummiussinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Inatsisissatut siunnersuut nunatsinnut nuuttut kalaallit kulturiannik, oqaasiinik naleqartitaannillu ilinniarnissamut piumasaqaatitalimmik periarfissinneqarnissaannik aalajangersaassaaq. Inatsisissatut siunnersuut kingusinnerpaamik UKA2024-mi Inatsisartunut saqqummiunneqassaaq. Inatsisissamik piareersaasiorluni suliaqarnerup peqatigisaanik, Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinnut akuusitsilersitsinissamik inatsimmik atulersitsinissaq pillugu Naalagaaffeqatigiinni oqartussaasunut Naalakkersuisut saaffiginnissuteqassapput.
Inatsisartunut ilaasortaq Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 62
Siull. 9/5
Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliamut innersuunneqarpoq

Aappassaaneerinninnermut allannguutissatut siunnersuut Naalakkersuisunit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq
Innuttaasunut, aalisartut, piniartut savaatillillu inuussutissarsiorlutik ingerlatsinerminni silap allanngoriartorneranut attuumassutilimmik ajunaarnersuarmut assingusumik eqqugaasut aningaasatigut ikiorserneqarnissaat siunertaralugu Naalakkersuisut Aningaasanut Inatsimmi kontumik nutaamik pilersitseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Kontomik pilersitsinerup peqatigisaanik kattuffiit attuumassuteqartut suliamut akuliutsinnerisigut ikiorsiisarnermik aaqqissuussinermut periusissanik aalajangersaanissamik Naalakkersuisut suliaqassapput, tamanna kontumi pingaarnermi oqaasertaliinikkut imaluunniit namminerisamik inatsisissatut siunnersuuteqarnikkut pissaaq.
Inatsisartunut ilaasortaq Pipaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 71
Misigissutsikkut ikiuigasuartarneq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut
Inatsisartuni ilaasortaq Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 72
Tunuartinneqarpoq
Avanersuarmi aammalu Tunumi Sumiorpaluutit atuartunit sukumiinerusumik ilisimaneqarnerulernissaat anguniarlugu Meeqqat Atuarfianni ilinniartitsissutit allanngortinneqarnissaannut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
Inatsisartunut ilaasortaq Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 73
Tunuartinneqarpoq
Inatsisartunut qinersisarneq pillugu inatsit allanngortikkusunneraat, nunatsinni najugaqarsimanissamik piumasaqaatip sivitsorneqarsinnaanera pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.
Inatsisartuni ilaasortaq Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 74
Imm. 49 aamma 74 ataatsimut siullermeerneqassapput

Naalakkersuisut allannguutissatut siunnersuuteqarput akuerineqarpoq
Inatsit tunngaviusussaq pillugu Isumalioqatigiissitat tunngaviusumik inatsisissamut missingiusiaat pillugu innuttaasut akornanni isummersoqatigiinnissamut periarfissiisoqarnissaanut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
Siumup Inatsisartuni gruppia

Imm./pkt.: 75
Nunatsinni inuiaqatigiinni aalanerulernissamut qanoq iliuuseqaqataasinnaaneq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissiatut siunnersuut
Inatsisartunut ilaasortaq Lars Poulsen, Siumut

Imm./pkt.: 76
Ilinniartitaanerup aaqqissuussaanera eqaatsoq ataqatigiittorlu qanoq toqqammavilernissaanut apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut
Inatsisartunut ilaasortaq Najaaraq Møller, Siumut

Imm./pkt.: 77
Pinngitsaaliilluni angerlarsimaffiup avataanut inissiinernut atatillugu innuttaasut eqqartuussissuserisumik ikiorneqarnissaat aamma meeqqat inissinneqarnerannut atatillugu atugassarititaasut, innuttaasut suliap ingerlanerani toqqissisimanermik qulakkeerinniffiginissaat aamma inuit pisinnaatitaaffiannut eqqartuussivimmut maalaaruteqarsinnaanermik periarfissaqarnissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.
Siumut

Imm./pkt.: 78
Ajoqusernermik kingunerlutsitsineq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissiatut siunnersuut
Inatsisartunut ilaasortaq Najaaraq Møller, Siumut

Imm./pkt.: 81
Takornariaqarnermik inuussutissarsiuteqarnermi akuersissutinik tunniussisarneq qanoq pitsanngortissinnaaneripput aammalu taamatut tunniussisarneq nunatsinni takornarialerisunut naapertuuttumik ingerlanneqartarnersoq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.
Inatsisartunut ilaasortaq Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 92
Siull. 18/10-2022
Inuit Ataqatigiinnit aamma Siumumit allannguutissatut siunnersuuteqarput akuerineqarpoq
Kalaallit Nunaanni Inuit nalunaarsorsimaffiannik, Norgemi sametingimi valgmanntallimut aaqqissuussineq isumassarsiorfigalugu (Kalaallisut inuit nalunaarsorsimaffiat aamma qinersisartut nalunaarsorsimaffiat), nammineq kajumissutsimik nalunaarsuinermik aamma qinersisartut nalunaarsorsimaffiannik tunngaveqartumik, suliaqarnissamik
Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
Inatsisartunut ilaasortaq Pele Broberg, Naleraq

Imm./pkt.: 102
Siull. 10/5
Aappassaaneerinninnermut allannguutissatut siunnersuut Naalakkersuisunit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq
Innuttaasut feeriarnermusiassaasa Sulinngiffeqarnermut Inatsit naapertorlugu sulisut sulinngiffeqarneranut takussutissiisumik attaveqarfissanut paasisutissat naammattut pigineqarnerinik qulakkeerinninnissamut periusiliortoqarnissaanik Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
Inatsisartunut Ilaasortaq Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 103
Siull. 4/5
Itigartinneqarpoq
Kommuunit oqaloqateqatigalugit inuit napparsimanermik pissuteqartumik suliffissarsiortut ikiorsiissutinik qinnuteqartut qanoq pitsaanerpaamik aalajangiinissap tungaanut aningaasartuutiminnik akissaqarnissaannut sullinneqarnissaannik qulakkeerinninnissamut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffisissaattut siunnersuut.
Inatsisartunut Ilaasortaq Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 110
Kalaallit Nunaat naalagaaffinngorusussagaluarpat Kalaallit Nunaat Danmarkilu akunnerminni inatsisilerinikkut, politikkikkut aammalu aningaasatigut inissisimaneranut tunngatillugu Namminersorlutik Oqartussat Naalagaaffillu peqatigiillutik naatsorsuutigisassanik aaliangeeqatigiinnissaat ilumut isumassarsiatsialaanersoq oqallisissiatut siunnersuut.
Inatsisartunut Ilaasortaq Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 111
Allannguutissatut siunnersuut Naalakkersuisunit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq
Nunatsinni meeqqat angerlarsimaffiup avataanut inissiisarnermut atatillugu aningaasartuutit annertuumik annertusiartuinnartunut qanoq annikillisaasinnaanerluta, immikkut ilisimasallit suleqatigiissitaq piviusorsiortunik innersuussisussatut pilersinneqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut peqquneqassasut Inatsisartunut aalajangiiffigisassatut siunnersuut. Tamanna kommuunit angerlarsimaffiup avataanut inissiisarnernut aningaasartuutigisartagaannut annertusiartuinnartunut annikillisaanissaq siunertaralugu. Innersuussutit meeqqat inerikkiartornerannut, toqqissisimanerannut aammalu illersorneqarnerannut innarliissanngillat. Innersuussutit UKA 2024 nallertinnagu saqqummiunneqassapput.
Inatsisartunut Ilaasortaq Bjørk Lange Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 112
0,25 literi tikillugu imaqarsinnaasumut imeruersaatit puuinut akitsuut (Akitsuutit normuat 034) aammalu 0,25 literi sinnerlugu imaqarsinnaasumut imersuersaatit puuinut akitsuut (Akitsuutit normuat 035), §1 imm.1, nr.6-mi litra a aamma litra b allassimasut peerneqarsinnaaqqullugit Inatsisartut Inatsisaannut nr.17 22. November 2011-meersumut allannguutissatut siunnersuummik saqqummiussinissamut Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartunut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
Inatsisartunut Ilaasortaq Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 113
Innuttaasut inoqammut ajoqqusiisumik soorlu persuttaallutik aammalu toqutsillutik pinerluuteqartut pineqaatissinneqartarnerisa sivisussusaa ilumut naammattuunersoq pillugu oqallisissiatut siunnersuut.
Inatsisartunut Ilaasortaq Bjørk Lange Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 114
Motorcykelinik ilumut eqqussisoqarsinnaanngussanersoq oqallisissiatut siunnersuut.
Inatsisartunut Ilaasortaq Bjørk Lange Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 115
Siull. 3/5
Allannguutissatut siunnersuut Ataatsimiititliamit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq
Inatsisartunut aaliangigassiaralugu siunnersuut; Naalakkersuisut pisussaaffilerneqassasut naalagaaffimmi oqartussaasunut piumasaqaateqassasut Kalaallit Danskit Nunaanni inuiattut ikinnerussuteqartutut akuerineqarnissaat, tassani tunngavigineqassaaq Inuiaat Ikinnerussuteqarneranut isumaqatigiissut (FCNM) aammalu Europami oqaatsit aaliangersimasut imaluunniit inuiaat ikinnerussuteqartut oqaaserisamikkut ikinnerussuteqarnerannut angerfigeqatigiissut (Sprogpagten).
Inatsisartunut ilaasortaq Kuno Fencker, Siumut

Imm./pkt.: 116
Naalakkersuisut allannguutissatut siunnersuuteqarput akuerineqarpoq

“Inuuniarnermikkut ajornartorsiuteqartut pillugit siunnersuisooqatigiit” pilersinneqarnissaannut Naalakkersuisut peqquneqassasut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
Inatsisartunut Ilaasortaq Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 117
Siull. 16/5
Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliamut innersuunneqarpoq

Aappassaaneerinninnermut allannguutissatut siunnersuut Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliami amerlanerussuteqartunit, tassa Inuit Ataqatigiit, Siumup Naleqqallu ilaasortaatitaannit, saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq.
Soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqissuussinermut pinngitsoorani ilaanissap sunniutaasa aaqqissuussinerullu naapertuunnerata nalilersuiffigineqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Nalilersuineq UKA2023 nallertinnagu tamanut saqqummiunneqarlunilu Inatsisartunut agguaanneqassaaq.
Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 118
Arpattarfiit aammalu atletik atorlugu sungiusartarfiit allat nuna tamakkerlugu sananeqarsinnaanerinik periarfissanik misissuinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartunut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
Inatsisartunut Ilaasortaq Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 119
Imm. 50 aamma 119 ataatsimut siullermeerneqassapput
Angajoqqaat meeqqaminnik 18-nik inorlugit ukiulinnik annaasaqartillugit qaammatit arfinillit angullugit akissarsiaqartinneqarluni aliasuuteqarnermi sulinngiffeqarsinnaatitaanissaannut ilumut pisinnaatitaaffinngortissaneripput pillugu oqallisissiatut siunnersuut.
Inatsisartunut Ilaasortaq Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 129
Qanoq iliorutta pisortat suliffeqarfiutaasa namminersortunut unammillerunnaartissinnaanerlugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissiassatut siunnersuut.
Inatsisartuni ilaasortaq Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 130
Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliamut innersuunneqarpoq.

Aappassaaneerinninnermut allannguutissatut siunnersuut Naalakkersuisunit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq.

Akuerineqarpoq.
Utoqqalinermi soraarnerussutisiat akileraarutaasarunnaarnissaannut periarfissat pillugit Naalakkersuisut nalunaarusioqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuut.
Inatsisartuni ilaasortaq Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut