Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 20-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 31. Oktober 1996

 

 

Dagsordenens punkt 20

 

Forslag til ændring af landstingsforordning om miljøbeskyttelse.

(Landsstyremedlemmet for sundhed, miljø og forskning)

 

3. Behandling

 

Mødeleder: Knud Sørensen, Landstingets formand.

 

Og vi går nu videre til punkt 20 ”Forslag til ændring af landstingsforordning om miljøbeskyt­telse”, og det er landsstyremedlem Marianne Jensen.

 

 

Marianne Jensen, landsstyremedlem for sundhed, miljø og forskning.

 

Forslaget har mellem 1. og 2. behandling været til udvalgsbehandling. Et enigt Landsting tilsluttede sig under forslagets 2. behandling udvalgets indstilling om forslagets overgang til 3. behandling. Udvalget pointerede, at snescooterkørsel generelt skal forbydes i frilandszonen.

 

Frednings- og miljøudvalgets betænkning er efterkommet ved en ændring i bemærkninger til § 7 b stk. 4. Jeg skal derfor indstille forslaget med tilhørende bemærkninger til endelig  vedtagelse i den foreliggende form.

 

 

Anton Frederiksen, Kandidatforbundet .

 


Med henvisning til mine bemærkninger under 1. og 2. behandlingen og udfra de henvendelser, jeg har fået udefra, så ønsker jeg en nærmere redegørelse om brugen af snescooterne i turistøjemed. Det er sådan, at en grønlænder, som bor i Nordgrønland, hele sommeren sejler for turister i egen båd, og som i vintertiden kører for turister med hundeslæde. Pågældende føler sig udsat for kraftig konkurrence fra tilkaldt arbejdskraft, der er begyndt at køre med turister på snescooter om foråret. Pågældende vil gerne have at vide, om det er landsstyrets og Landstingets ønske, at hundeslædeturismen skal have 1. prioritet fremover, eller der nu gives fri til transport af turister med snescooter. Snescooterne bliver kraftige konkurrenter til hundeslæden, da de nu bliver mere og mere anvendt, som den nemmeste løsning til transport også for turister. Det foran anførte vil have meget uheldige følger for naturen. Konkurrencen er nu blevet så hård, at pågældende grønlænder nu er begyndt at spekulere på, om det ikke er bedre for ham at anskaffe sig en snescooter for at være med i konkurrencen og holde op med at køre med hundeslæde, hvis hundeslæden ikke skal anvendes i turismen. Såfremt sådanne tilfælde fortsat bliver forekommende, så begynder der at ske noget helt andet end det, der er målet  med nærværende forordningsforslag, som vi står over for at vedtage. Hvis vi skal værne så meget som muligt om naturen, så må man  i hundeslædedistrikterne i Nordgrønland nu  i opstartsfasen af snescooterturismen, standse denne, inden det bliver for sent. Vi bør ikke ødelægge naturen bare for at tjene penge. Vi er i forvejen vidende om, at naturen i de arktiske områder er langt den mest følsomme overfor forurening i forhold til andre steder. Endelig vil jeg støtte og stemme for ændringsforslaget til landstingsforordningen om beskyttelse af miljøet, da ændringsforslaget i princippet i højere grad tager sigte på beskyttelse af miljøet og dets dyreliv.

Jeg ønsker meget gerne et svar på dette spørgsmål.

 

 

Mødeleder:

 

Jeg skal lige understrege, at talerstolen ikke er en talerstol, hvor man beder andre om at sige noget;  men at det er landstingemedlemmerne selv, der skal komme med kommentarer her. Der er ikke andre, der har ønsket at tage ordet, hvorfor vi nu skal til afstemningen. De der går ind for forslaget om ændring  af landstingsforordningen om miljøbeskyttelse og de der er for forslaget for at forslaget bliver vedtaget i sin foreliggende form,  bedes rejse sig.

 

30 - og det er samtlige tilstedeværende, der vedtager loven