Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 02

1. behandling 2. behandling 3. behandling

1. mødedag, fredag den 21. september


Punkt 2.

Redegørelse for dagsorden.

(Landstingets Formandskab)


Mødeleder: Anders Andreassen, Siumut, Formandskabets 1. næstformand.


Ole Lynge, Formand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Jeg vil gerne indlede redegørelsen for dagsordenen med at takke Landstingets medlemmer for den tillid, de har vidst mig ved valget som Formand for Landstinget, og jeg skal selvfølgelig love at gøre mit yderste for at vise mig værdig til Landstingets tillid ved udøvelsen af erhvervet.

Jeg har bemærket, at der ikke er sket nogen ændringer ved valget af de nye næstformænd og håber selvfølgelig, at det gode samarbejde vil fortsætte i den kommende periode.

Formandskabet har på vegne af Grønlands Landsting netop afsendt en hilsen med ønske om et godt samarbejde i det nye landstingsår til hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark; Statsminister Poul Nyrup-Rasmussen; Folketingets Formand Ivar Hansen, Altingets Formand Olafur G. Andersen samt Lagtingets Formand Finnbogi Isaksson.

Siumut Landstingsgruppes har stillet forslag om, at dagsordenspunkt 2, Redegørelse for dagsordenen, flyttes til behandling til mandag den 24. september 2001, således at vi i dette møde kan gå direkte til Landsstyreformandens åbningstale.

Hvis der ikke er indvindinger imod denne ændring af dagsordenen for dagens møde, vil jeg betragte den som vedtaget i Landstinget. Der er ingen der er imod dette forslag, og således vil vi så behandle Redegørelse for dagsordenen på mandag.