Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 03

1. behandling 2. behandling 3. behandling

1. mødedag, fredag den 21. september kl. 12.20

Punkt 3.

Fastsættelse af tidspunkt for forårssamlingen 2002.

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

Det er et ganske kort forelæggelsesnotat med følgende ordlyd:

Landstingets Formandskab indstiller hermed, at Landstingets Forårssamling 2002 starter fredag den 5. april 2002. Med denne startdato, umiddelbart efter påske, skulle det være muligt at afslutte forårssamlingen 2002 inden pinse.

Er der nogen, der er imod?

Det er der ikke, hvorfor det er godkendt. Således er vi også færdige med dagsordenen for i dag.