Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 64-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

9. mødedag, mandag den 8. oktober 2001

Punkt 64

Spørgsmål til Landsstyret om at Q-17-både og Q-19-både samt almindelige joller og motorbåde bevilges dispensation til at sejle med turister.

(Jakob Sivertsen)

 

Landstingsmedlem Jakob Sivertsen (A):

Spørgsmål til Landsstyret om at Q17-både og Q19-både samt almindelige joller og motorbåde bevilges dispensation til at sejle med turister.

Turismestrømmen til Grønland har været stigende de senere år, hvoraf et stort flertal ønsker at se den storslåede grønlandske natur og ønsker at nå frem til destinationerne hurtigst muligt. Det er heller ikke er særsyn, at turoperatører, der sejler denne kategori af turister, har store problemer med at deres fartøjer ikke er godkendte, selvom fartøjerne som regel altid er forsynet med VHF-radio af sikkerhedshensyn.

Eksempelvis har der været et stigende antal turister omkring Kulusukområdet i år, der har ønsket at køre på hundeslæde, men der er problemer med, at bådejerne i Tasiilaq og dets bygder ikke har opfyldt betingelserne til persontransport, hvor de eksempelvis har manglet overlevelsdragter, redningsflåder samt almindelige redningsveste.

Jeg vil derfor hermed spørge om, om der i sommerperioden i en tidsbestemt periode fra juni til og med august, kan gives dispensation til sejlads med turister i joller med VHF-radio for ejere og mandskab af disse både. Fordi at der ved denne ordning vil kunne skabes supplerende indtægtsmuligheder for fangerne til sejlads med turister.

Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur Jørgen Wæver Johansen (S):

Jeg har modtaget Jakob Sivertsens brev af 6. august, hvori der stilles et spørgsmål omkring en dispensation til Q17- både og Q19-både samt joller og motorbåde, således at disse kan sejle med turister.

Jeg skal til oplysning sige, at krav om sikkerhed til søs er et rigsanliggende, ligesom de krav som stilles til fartøjer, der skal befordre turister, fremgår af forskrifter udstedt af Søfartsstyrelsen.

I dette tilfælde vil den gældende forskrift være Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 1 af 6. februar 1992. Denne forskrift opstiller kravene til udrustning, brandsikring m.v. for last- og fiskeskibe uanset størrelse, der medtager maksimalt 12 passagerer.

Hvis et skib ikke opfylder disse krav, er det vanskeligt at give et klart svar på, om et fartøj kan godkendes til passagersejlads, idet hver enkelt godkendelse beror på en individuel vurdering, ligesom en tilladelse gives på individuelle vilkår. Interesserede skal derfor først og fremmest opfordres til at henvende sig til Søfartsstyrelsens Regionskontor i Nuuk, der herefter vil foretage den individuelle vurdering af fartøjet i sammenhæng med de påtænkte fartsområde.

Jeg skal lige til orientering meddele, at såfremt en person lejer et fritidsfartøj uden fører, er pågældende lejer selv fører og påtager sig derfor det ansvar, der påhviler en skibsfører. Dog har ejeren af båden imidlertid stadig det ansvar, der påhviler en reder. Et fritidsfartøj, der udlejes uden fører, skal opfylde Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 5 af 19. november 1998. I denne forskrift opstilles kravene til bl.a. udrustning for udlejningsfartøjer m.v.

Landstingsmedlem Jakob Sivertsen (A):

Tak. Baggrunden for mit spørgsmål har været konkret vedr. Q17 og Q19-bådene, hvorfor jeg ikke er tilfreds med besvarelsen, da det ikke klart fremgår bemærkninger om Q17 og Q19-bådene kan godkendes til turismekørsel, som jo er blevet godkendt til erhvervsformål. Hvis de er godkendt til erhvervsformål, så har jeg derfor efterlyst mulighed for, at Q17 og Q19-bådene, som er godkendt til erhvervsformål også kan godkendes til turistsejlads.

Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur Jørgen Wæver Johansen (S):

Jeg mener, at besvarelsen er kort. Vedr. krav om sikkerhed til søs, så er det et rigsanliggende ligesom de krav, som stilles til fartøjer der skal befordre turister, at så skal disse udstedes af Søfartsstyrelsen. Om disse krav er opfyldt, skal vurderes, og det er Søfartsstyrelsen, som har et Regionskontor i Nuuk, hvorfor alle interesserede kan henvende sig til Regionskontoret, som herefter vil foretage en individuel vurdering af de enkelte fartøjer, da der jo også er store forskelle i fartøjernes vedligeholdelsesgrad, hvorfor der skal foretages en individuel vurdering. Der er således mulighed herfor, men de der skal vurdere, om der skal gives dispensation, det er Søfartsstyrelsen.

Ordstyrer Augusta Salling (A):

Således er vi færdige med behandlingen af pkt. 64, spørgsmål til Landsstyret om at Q17 og Q19-både samt almindelige joller og motorbåde bevilges dispensation til at sejle med turister, stillet af Jakob Sivertsen.