Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 77-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

20. mødedag, lørdag den 3. november 2001

Punkt 77

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri.

(Landsstyremedlemmet for fiskeri, fangst og bygder)

(2. beh.)

 

I forbindelse med 1. behandlingen og forinden af 2. behandlingen, så har den været behandlet i Landstingets Fiskeri, Fangst og Landsbrugsudvalg, hvor der så er afgivet en betænkning og der er ikke kommet anmodning om at komme med bemærkninger til det i det det er et enigt udvalg, som har været enige i lovforslaget.

Og jeg skal spørge om man vil komme med nogle bemærkninger til det. Og det er ikke tilfældet, hvorfor vi nu kan gå til afstemning om det.

Og de er går indenfor Landstingslov om ændring af Landstingslov om Fiskeri og de der går indenfor at den overgår til 3. behandling i sin foreliggende form bedes rejse sig.

26.

De der stemmer imod bedes rejse sig.

Ingen.

De der har undladt at stemme bedes rejse sig.

Ingen

Det er samtlige tilstedeværende der har afgivet deres stemme. Og dermed er vi så også færdige med behandlingen af punkt 77, hvorefter den så overgår til 3. behandlingen i sin foreliggende form.