Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 77-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

22. mødedag, fredag den 9. november 2001

Dagsordenens punkt 77.

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri.

(Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Bygder)

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Finn Karlsen, medlem af Landstingets Formandskab.

 

Finn Karlsen, medlem af Landstingets Formandskab:

Og vi går nu over til punkt 77 og det er forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri, og forinden tredje behandlingen, så har det været behandlet i Landstingets fiskeri, fangst og bygdeudvalget, og de indstiller, at forslaget bliver vedtaget som den forelå ved første behandlingen

Og jeg vil så anmode de medlemmer i Landstinget, som er enige i udvalgets indstilling om at rejse sig:

24

Det er så samtlige tilstedeværende, og dermed er forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri blevet vedtaget.