Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 35-1-2-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

8. mødedag, onsdag den 26. maj 1999

 

Punkt 35;

Forslag til Landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv.

(1., 2. & 3. behandling)

 

Simon Olsen, Landsstyremedlem for Erhverv.

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til ændring af Landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1998 om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv.

 

På Grønlands Landstings efterårssamling 1998 vedtoges Landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv.

 

Efter trykning af loven opdagedes, at lovens ' 3 var faldet ud af den grønlandske udgave. Bemærkningerne til ' 3 var dog med i det for Landstinget forelagte lovforslag.

 

Nærværende ændringslov indsætter således den manglende ' 3 i den grønlandske udgave, så de to udgaver bliver enslydende.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne overlade forslaget til Landstingets velvillige behandling. Tak.

 

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordfører, der skal de fremkomme med deres bemærkninger omkring punkt 35.

 

Lars Karl Jensen, Siumut.

I 1998 under efterårssamlingen, der drøftede vi finansieringsstøtte til landbaseret erhverv, hvor det fremgår at man ønskede lovgivning på dette område.

 

Landstingsforordning nr. 20 af 30. oktober 1998, der var det sket af ' 3 i den grønlandske udgave er faldet ud ved trykningen og da det er tvingende nødvendigt, at ' 3 er med i den grønlandske udgave, så går vi ind for at forslaget i den forelæggende form går videre til 2. og 3. behandlingen. Tak.

 

Siverth K. Heilmann, Atassut.

Vi har i Atassut været med til vedtagelsen og behandlingen af Landstingslov om finansi­eringsstøtte til landbaserede erhverv i efteråret 1998. Landstinget er en lovgivende forsamling og til tider udarbejde love i en længerevarende periode, men det er ikke første gang at vi ændrer vores udarbejde love, hvilket vi i Atassut finder meget beklageligt og uacceptabelt og atter vil opfordre til, at sådanne tilfælde ikke gentager sig.

 

Dog skal vi fra Atassut melde vores tilslutning til ordlyden i lovens ' 3 idet denne naturligvis skal være med og vil stemme for, at den går videre til 2. og 3. behandlingen.

 


Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Som bekendt har Inuit Ataqatigiit under Landstingets efterårssamling 1998 tilsluttet sig forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv.

 

Desværre blev det efter lovens trykning konstateret, at den grønlandske version af ' 3 ikke er taget med og Inuit Ataqatigiit vil naturligvis stemme for Landsstyrets forslag til ændring for at rette det op under 1., 2. og 3. behandlingen af dette.

 

Til slut vil jeg sige, at det er Inuit Ataqatigiits opfattelse, såfremt der er tvivl om lovens ordlyd, så skal den grønlandske ordlyd gælde. Tak.

 

Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet.

Fra Kandidatforbundet støtter vi forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv fuldt ud og vil stemme for, at den går videre til 2. og 3. behandlingen. Tak.

 

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Og således lader det til, at det ikke er nødvendigt, at Landsstyret kommer med en besvarelse i og med at partierne og Kandidatforbundet melder, at de vil stemme for at den går over til 2. og 3.  behandlingen.