Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 36-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

8. mødedag, onsdag den 26. maj 1999

 

Punkt 36;

Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

(1. behandling)

 

Simon Olsen, Landsstyremedlem for Erhverv.

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til ændring af landstingsforordning nr. 13 af 30. oktober 1998 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

 

På Grønlands Landstings efterårssamling 1998 blev landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug vedtaget.

 

Efter trykning af forordningen har det vist sig, at en del af den vedtagne tekst i ' 7, stk. 2 ikke er kommet med i den grønlandske udgave, og på denne baggrund fremsættes forslag om, at Landstinget vedtager den pågældende bestemmelse i sin fulde ordlyd.

 

Hvis Landstinget vedtager det fremsatte forslag vil dette indebære, at den grønlandske udgave af forordningen bliver enslydende med den nuværende danske udgave.

 

Iøvrigt vil jeg blot henvise til de kortfattede bemærkninger til forslaget.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på landsstyrets vegne overlade forslaget til Landstingets velvillige behandling. Tak.

 

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 

Lars Karl Jensen, Siumut.

Det skal være for en kort bemærkning. Det der bliver fremlagt her, nemlig forslag til Land­stingsforordning om ændring af Landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug, altså ændring af Landstingsforordning nr. 30 af 30. oktober 1998.

 

Det drejer sig om, at en del af teksten i ' 7 stk. 2 er faldet ud og på den baggrund går vi ind for, at ændringsforslaget.

 

Endvidere skal vi kræve, at de love og forordninger, der bliver vedtaget, at man forinden trykningen undersøge loven inden de bliver trykt af Landstingets Formandsskab. Vi kom atter ud for, at der i en vedtaget lov mangler en tekst, der er vedtaget, og det er grunden til at man fremsætter et ændringsforslag.

 

Det kan have store konsekvenser for brugerne det er vi fra Siumut meget utilfredse med, hvorfor vi henstiller, at man såvidt muligt begrænser sådanne fejltagelser fremover.

 


Og med disse bemærkninger går Siumut ind for at forslaget går videre til 2. og 3. behandlin­gen. Tak.

 

Siverth K. Heilmann, Atassut.

I punkt 35 i dagsordenen vil vi henvise til vores bemærkninger under punkt 35 og det drejer sig om, at en del af teksten i ' 7 stk. 2 i Landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

 

Atassut støtter dette ændringsforslag fuldt ud og går ind for, at den går videre til 2. og 3. behandlingen. Tak.

 

Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Under Landstingets efterårssamling 1998 tilsluttede Inuit Ataqatigiit sig forslaget til Landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug som helhed.

 

Da man efterfølgende opdagede fejl i forordningens ' 7 stk. 2 i den grønlandske tekst, hvor en del ordlyd ikke er blevet medtaget under trykningen fremsætter Landsstyret ændringsforslag for at rette op på fejlen, hvilket Inuit Ataqatigiit kan tilslutte sig og vil stemme for dennes 1., 2. og 3. behandling.

 

Og afslutningsvis kan vi til punkterne 13 og 15 henvise til vores bemærkninger til punkter 35 og 13. Tak.

 

Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet.

Kandidatforbundet støtter fuldt ud forslag til Landstingsforordning om ændring af støtte til fiskeri, fangst og landbrug og vi skal henvise til vores tidligere bemærkninger til hastebehand­ling af lovforslag, hvilket resulterer i det vi har set oplevet her, hvorfor vi indstiller, at man behandler disse mere grundigt. Tak.

 

Ligesom det forrige punkt har Landsstyret ikke ønsket af få ordet. Uden for partiordførerne har Otto Steenholdt, Atassut bedt om at få ordet.

 

Otto Steenholdt, Atassut.

Jeg anmoder Landstingets formand om ordet om nogle ting. Jeg vil gerne rette en tak til Landsstyremedlemmet for Erhverv, at Landsstyremedlemmet bruger Aslunaat i det der. Det skal ikke være at Aslunaat bliver brugt til danskere. Vi ved at Ittodormiiut det er nordmænd, ....... franskmænd, ..... tyskere.

 


Vi må bruge de betegnelser vi har, istedet for at sige Aslunaat danskere. Vi bruger for meget danskesut, det er kedeligt at Landsstyreformanden ikke er tilstede her, vi må bruge vores sprog, der er det centrale i vores sprog på en bedre måde. Tak.

 

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Og således er vi færdig med .1. behandlingen af punkt 36, men i den forbindelse skal jeg blot nævne, at vi fra Formandsskabet finder det meget beklageligt, at ved vedtagne love og forordninger, som gerne skulle have den samme ordlyd på grønlandsk og dansk sommetider ikke er det og for at forhindre det, så vil Formandsskabets Lovtekniske Afdeling være med til, at det ikke sker igen.