Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punk 41-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

8. mødedag, onsdag den 26. maj 1999

 

Dagsordenens punkt 41;

Onsdagsforespørgsel om hvad man agter at gøre ved fiskernes klager over mangel på indhandlingsmuligheder i vort land i den seneste tid.

 

Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet.

 

Landsstyremedlem for Erhverv, Hr. Simon Olsen. Jeg skal hermed som medlem af Fiskeriud­valget på vegne af Kandidatforbundet udtrykke, at jeg savner stærkt din melding om, hvad du som Landsstyremedlem for Fiskeri agter at gøre ved fiskernes klage over mangel på indhand­lingsmuligheder i vort land i den seneste tid.

 

Jeg kan forestille mig, at når fiskerne ikke kan indhandle deres fangst, at de så vil få ret så store problemer i deres levevilkår og overholdelse af deres økonomiske forpligtigelser, hvorfor det er nødvendigt, at du som Landsstyremedlem for Fiskeriet snarest gøre dit til at forbedre indhandlingsmulighederne.

 

Endvidere kan det som et eksempel nævnes ikke kan indhandles stenbidere til Royal Green­lands fabrik i Qasigiannguit. Det er sådanne forhold som Kandidatforbundet ikke kan acceptere og som snarest bør løses.

 

Vort lands produktionssteder der ejes af samfundet som Royal Greenland og NUKA A/S bør betjene fiskerne bedre på indhandlingsforholdene af deres fangst, det er derfor mit håb, at du som Landsstyremedlem for Fiskeri arbejder for genindføringen af muligheden for af fiskerne kan indhandle deres fangst.