Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 46-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

8. mødedag, onsdag den 26. maj 1999

 

Dagsordenens punkt 46;

Onsdagsforespørgsel i henhold til forretningsordenen ' 42, stk. 2 vedr. bilkørsel over indlandsisen i f.m. KNI=s jubilæum.

 

Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Min forespørgsel er dateret den 14. maj 1999, det er under alt den debat omkring KNI=s jubilæum og min forespørgsel lyder således:

 

Af følgende grunde kan vi i Kandidatforbundet ikke acceptere bilkørsel over indlandsisen i forbindelse med KNI=s 225 års jubilæum. Vi markedsfører vores land overfor turister og endvidere er man ved at opstarte indlandsisproduktionen i Sydgrønland.  Skal KNI ødelægge vores lands anseelse i omverdenen ved at køre i bil over indlandsisen.

 

Vi støtter de personer, der har at gøre med turister og vi vil endvidere sætte spørgsmålstegn ved Landsstyrets godkendelse af bilkørsel, hvad er baggrunden herfor og har man hørt de personer, der har at gøre med turister, før man udstedte en godkendelse ?

 

Såfremt der skulle ske en ulykke, hvor beredt er man da til eventuel, at udføre redningsaktion eller til bekæmpelse af forurening og hvor ligger ansvaret i givet fald ? Det forlyder jo, at bilerne allerede er ved at nå over indlandsisen på givet tidspunkt.

 

Og nu er det Landsstyremedlemmet for Miljø, Natur og Kirke, der kommer med en besvarel­se.

 

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Miljø, Natur og Kirke.

Der foregår i øjeblikket en livlig debat for og imod kørsel med specialbiler på Indlandsisen. Det sker med udgangspunkt i den konkrete sag,  KNI Greenland Icecap Car Expedition, der er en del af  KNI´s jubilæumsarrangement.

 

Indledningsvis skal det konstateres, at der i grønlandsk lovgivning for tiden hverken er hjemmel til at godkende ekspeditionen eller nægte ekspeditionen, at den gennemføres som planlagt. Der findes dog for flere kommuner kommunnale vedtægter, der regulerer kørsel med blandt andet motoriserede køretøjer uden for bymæssig bebyggelse.

 

I lighed med andre ekspeditioner, der krydser Indlandsisen, er denne ekspedition behandlet af Dansk Polarcenter efter reglerne i Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse af 22. februar 1967 om rejser til og i Grønland med senere ændring. Direktoratet for Miljø og Natur er blevet orienteret om, at ekspeditionen nu er godkendt.

 


Ekspeditionens ansøgning har været til høring i Direktoratet for Miljø og Natur, der har indhentet synspunkter fra de to involverede kommuner, Nuuk og Ammassalik samt fra Greenland Tourism A/S og Direktoratet for Erhverv.

 

De to kommuner valgte begge at sige god for ekspeditionen som en eengangsforeteelse, idet projektet er en jubilæumsbegivenhed for KNI. De turistfaglige vurderinger er mere negative over for ekspeditionen. Derudover blev der modtaget en række uopfordrede meningstilkende­givelser fra kommuner, outfittere og andre. Disse var samstemmende negative overfor projektet.

 

Udenfor Nationalparken mangler der efter Landsstyrets opfattelse et dækkende regelsæt til at regulere den slags aktiviteter. Dette er under udarbejdelse i Asnescooterbekendtgørelserne@. De første er ved at være færdige til forelæggelse for Landsstyret, men der mangler stadig input fra mange kommuner, således at det vil tage et stykke tid endnu, førend de sidste er færdige.

 

Den positive stillingtagen fra de direkte berørte kommuner, sammenholdt med regelgrundla­get i vores grønlandske lovgivning har gjort, at ekspeditionen er godkendt af Dansk Polarcen­ter efter Rejsebekendtgørelsens regler om orden, færdsel og sikkerhed. Dette indebærer, at ekspeditionen skal tegne forsikringer for eftersøgnings- og evakueringsoperationer. Dette har Landsstyret taget til efterretning.

 

Uanset stemningen i debatten om KNI-ekspeditionen mener jeg, at debatten i sig selv er god og vigtig.

 

Den viser, at vi her i landet ikke er færdige med at diskutere, hvordan vi ønsker balancen skal være mellem vores traditionelle værdier og de moderne tiders teknologiske muligheder. Det bliver vi nok aldrig helt, for der kommer hele tiden nye opfindelser og nye muligheder til, men det er min holdning, at balancen skal ligge der, hvor vores traditionelle værdier ikke lider overlast - ikke mindst på områder, hvor netop vores særtræk og traditioner gør Grønland til noget specielt, som folk fra andre steder i verden sætter pris på.

 

På et senere tidspunkt håber jeg, at der kan føres en mere generel debat om, hvordan indlands­isen kan udnyttes som en ressource til gavn for det grønlandske samfund, og vi håber i Landsstyret at ekspeditionen når velbeholden til deres destination, og i og med at vi mangler lovhjemmel, der er taget den beslutning, der er taget i denne sag.