Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 93-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

18. mødedag, tirsdag den 29. maj 2001

 

Punkt 93

Forslag til landstingslov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport. Det er også en 3.behandling.

 

Der er ikke nogen, der har bedt om ordet, hvorfor vi straks kan gå over til afstemning.

Og jeg vil derfor anmode dem, der går ind for forslaget i dets foreliggende form herunder 3.behandling om at rejse sig.

"30"