Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 15-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 19. februar 1998

 

Dagsordenens punkt 15.

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed, og det er en 3. behandling.

 

Konrad Steenholdt, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Kirke, der skal foreligger.

 

Under forslagets 2. behandling vedtog et flertal i Landstinget, at forslaget skulle overgå til 3. behandlingen i den foreliggende form.

 

Og under henvisning hertil skal Landsstyret indstille forslaget til vedtagelse.

 

Manasse Berthelsen, Inuit Ataqatigiit.

 

Tak. Under 2. behandlingen spurgte vi Landsstyremedlemmet om det er rigtigt, at man under 1. behandlingen, eller de bemærkninger der under 1. behandlingen er rigtige, nemlig om KNI’s bestyrelse har fået honorarer uden om de regler der findes, og om det er korrekt, at de først har erfaret det den 17. november, og det spørgsmål vil vi gerne have bliver besvaret af Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Er det korrekt, at man først har erfaret det den 17. november, nemlig det faktum, at KNR’s bestyrelse har fået honoraret udbetalt udenom de fastsatte regler ?

 

Og vi skal til afstemning, Manasse Berthelsen har bedt om at få ordet igen.

 

Tak. Det er underligt at Landsstyret ikke ønsker at afgive et svar som Landstinget spørger om. Det er jo i høj grad en omgåelse af de gældende regler der er, og efter det man gør, så er det hans pligt, at give en besvarelse på de spørgsmål som Landstinget stiller.

 

Der er ikke andre der har bedt om at få ordet, hvorfor vi nu skal til afstemningen. Undskyld, men Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Sagen her har jo været drøftet indgående før hen, og i den forbindelse skal jeg nævne, at den sag der vedrører dette er ved at blive undersøgt fra mit Landsstyreområde, og man har sat en advokat i gang med arbejdsopgaven og jeg er overbevist om, at sådanne ting vil blive fremlagt på et senere tidspunkt, og det direkte stillede spørgsmål, skal jeg ikke svare direkte på, men sagen pågår, og jeg håber at denne besvarelse jeg giver er tilfredsstillende for forespørgeren, og i går sagde jeg også at vi nu skal holde op med, at gentage os selv, og vi må bestræbe os på, at rette op på de forhold der er på KNR, og det er netop det punkt vi behandler er netop et punkt der skal rette op på de forhold der er på KNR.

 

Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit.

 

Det er da muligt, at Landsstyret fastholder håber om, at man vil kunne forhøje honorarerne. Vi ønsker også at der skabes ro omkring Hjemmestyrets virksomheder, der er også nødvendigt, at fastsætte Landsstyret grænser omkring disse virksomheder, det er ikke altid man skal beskytte

de ansatte på en virksomhed.

 

Det der bliver spurgt fra Inuit Ataqatigiit kan jo svares således, at referaterne fra bestyrelsesmøderne bliver jo løbende sendt til Landsstyret og der kan man se, hvordan det er. Men i forbindelse med 1. behandlingen af dette forslag blev der svaret, at Landsstyret har fået det af vide i november, at bestyrelsen har opnået honorar uden om reglerne.

 

Er det rigtigt, at Landsstyret ikke har været vidende om de ting der står i regnskabernes fremlæggelse, det er nødvendigt at Landsstyret også har en kontrol med disse ting.

 

Mødeleder.

 

Der er ikke flere der har bedt om ordet. Og så skal vi stemme om forslaget. Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed, de der stemmer for at den bliver vedtaget i sin forelæggende form i sin 3. behandling bedes rejse sig 24.

 

De der stemmer imod bedes rejse sig 7. Og de der undlader at stemme bedes rejse sig. Ingen. Således er behandlingen af punkt 15 færdigt og er vedtaget.