Ullormut oqaluuserisassat

Ullut ataatsimiiffiusut 23-iat, pingasunngorneq 16. November 2022, nal. 10:00
Immikkoortup normua / Suliarineqarnissaata ullua
Siunnersuutit qulequtaat
Imm./pkt.: 2
Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.
Inatsisartut Siulittaasoqarfiat

Imm./pkt.: 114
Immikkoortut 114 aamma 132 ataatsimut siullermeerneqarput.
Uunga siunnersuut: Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisinut inatsisip allanngortinneqarnissaanut inatsisissatut siunnersuutip (Sullivimmi tarnikkut avatangiisit, isumannaatsuuneq aamma peqqinneq pillugit suliffeqarfiup suleqataanera, sulliviit naliliiffigineqartarnerinut piumasaqaatinik sukaterineq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup qisuariaateqarnissamut periarfissaanik annertusaaneq, paasissutissanik katersuineq, suliarinninneq aamma ingerlatitseqqiineq, suliffeqarfinnik isumaqatigiissuteqartarnerup ingerlasarnera, pillaatissiissutinik sakkortunerulersitsineq il.il.) Namminersorlutik Oqartussanit akuersissutigineqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaat.
Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 132
Immikkoortut 114 aamma 132 ataatsimut siullermeerneqarput.
Sullivimmi avatangiisit aammalu suliffimmi iluarisimaarinninneq pitsanngoriaateqarnissaanut suliniutit tigussaasut aallaavigalugit sulinngitsoortarneq qanoq annikillisarneqarsinnaaneranut Suliffigissaaneq pillugu siunnersuisooqatigiit oqaaseqaatiliornissaa anguniarlugu Naalakkersuisut peqqusinissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Oqaaseqaat suliniutit qanoq ataqatigiissaarneqassanersut atuutsinneqalissanersullu siunnersuutinik tunniussissaaq.
Inatsisartunut Ilaasortaq Anna Wangenheim, Demokraatit

Umiartorneq pillugu inatsimmik allannguinerit pillugit inatsisit aamma pappialanik nalilinnik atortussaajunnaarsitsinermut inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutilersinnerinut peqqussummut allannguutinut Namminersorlutik Oqartussat akuersinissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
Ineqarnermut Attaveqaasersuutinullu Naalakkersuisoq

Kalaallit Nunaanni meeqqat pillugit inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutilersinnissaanut peqqussutissatut missingiummut aamma meeqqat pilersorneqarnerat il. il. pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutilersinnissaanut peqqussutissatut missingiummut Namminersorlutik Oqartussat akuersinissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
Meeqqanut, Inuusuttunut, Ilaqutariinnut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq

Nakorsat kigutillu nakorsai kalaaliusut sooq ilinniagartik arlalitsigut nunatsinni atornagu nunattali avataani atortarneraat kvalitativiusumik misissorneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqassasut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
Inatsisartunut ilaasortaq Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 29
Aapass. UPA 2023
Kalaallit Nunaanni illunut inissianullu Radon-ip qinngorneranut illersuutilersuinissamut periarfissanik misissuititsinissamut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Misissuinerup imarissavaa pisortat ingerlataanni illuni aamma naammineq illuni inissianilu pisortanit pigineqartuni arlalinni periarfissarsiornissaq. Kingusinnerpaamik 2023-mi ukiaanerani ataatsimiinnermi misissuinermit innersuussutit saqqummiunneqassapput.
Inatsisartunut ilaasortaq Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 46
Tunup namminerisamik kommuuninngorsinnaanerata nalilernissaa pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissiaq.
Inatsisartunut ilaasortaq Lars Poulsen, Siumut

Imm./pkt.: 172
Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissaq, qanoq iliorluni piujuaannartitsineq tunngavigalugu takornariaqarneq ineriartortinneqassava?
Inatsisartunut gruppiat, Inuit Ataqatigiit