Dagsorden

23. mødedag, onsdag den 16. November 2022, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 114
Punkterne 114 og 132, 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Psykisk arbejdsmiljø, virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed, styrkelse af krav til arbejdspladsvurdering, udvidelse af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder, indsamling, behandling og videregivelse af data, aftaleforløb med virksomhederne, strafskærpelse m.v.)
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Imm./pkt.: 132
Punkterne 114 og 132, 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udbede Arbejdsmiljørådet om en udtalelse om, hvordan sygefraværet kan nedbringes gennem konkrete tiltag, der kan forbedre arbejdsmiljøet og trivslen på arbejdspladsen. Udtalelsen skal også komme med anbefalinger til, hvordan tiltagene skal koordineres og implementeres.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre godkender ændringer til Anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af søloven og lov om mortifikation af værdipapirer.
Medlem af Naalakkersuisut for Boliger og Infrastruktur

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af børneloven og udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om børns forsørgelse mv.
Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed

Forslag til inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en kvalitativ undersøgelse af, hvorfor grønlandske læger og tandlæger i relativt høj grad vælger at bruge deres uddannelse i udlandet i stedet for herhjemme.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 29
2. beh. FM 2023
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for beskyttelse mod radon i bygninger og boliger i Grønland. Undersøgelsen skal omfatte flere muligheder for både offentligt og privatejede bygninger og boliger. Undersøgelsen skal tilvejebringe anbefalinger som fremlægges senest under efterårssamlingen 2023.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 46
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt Østgrønland bør være en selvstændig kommune.
Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut