Dagsorden

21. mødedag, torsdag den 10. November 2022, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest. (Udvidelse af den beskyttede aldersgruppe, udvidelse af indhentningspligten, udvidelse af børneattestens oplysninger om seksualforbrydelser)
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Landstingsforordning nr. 8 af 19. december 1986 vedrørende Grønlands tekniske Organisation. (Nedsættelse af bestyrelse for Nukissiorfiit)
Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at visse bestemmelser i forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget sættes i kraft for Grønland. (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, m.v. samt optagelse på folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland)
Formanden for Naalakkersuisut

Imm./pkt.: 65
Ændringsforslag 2. beh. vedtaget
Forslag til Inatsiartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at iværksætte en undersøgelse af muligheden for indførsel af indhandlingspligt af fisk til landanlæg på Østkysten. Redegørelsen skal inden EM2023 omdeles til Inatsisartut.
Siumut Inatsisartut gruppe

Imm./pkt.: 92
2. beh. FM 2023
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at lave et Grønlandsk register af Inuit baseret på frivillig registrering samt tilhørende valgregister, inspireret af den norske ordning for sametingets valgmanntall (Grønlandsk folkeregister og valgregister).
Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq

Imm./pkt.: 77
2. beh. FM 2023
Forslag til inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer og tilhørende bekendtgørelse således, at det bliver muligt for private at indføre øl, vin og spiritus.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit