Dagsorden

8. mødedag, torsdag den 6. October 2022, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest. (Udvidelse af den beskyttede aldersgruppe, udvidelse af indhentningspligten, udvidelse af børneattestens oplysninger om seksualforbrydelser)
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Landstingsforordning nr. 8 af 19. december 1986 vedrørende Grønlands tekniske Organisation. (Nedsættelse af bestyrelse for Nukissiorfiit)
Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Imm./pkt.: 110
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig, at lov om foderstoffer sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

Imm./pkt.: 31
Punkterne 31 og 59, 1. behandlet i sammenhæng.

Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut, pålægges at oprette en Jagt- og fiskeribetjentstilling med base i Qasigiannguit, Kommune Qeqertalik, fra og med 2023.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 59
Punkterne 59 og 31, 1. behandlet i sammenhæng.

Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere en jagtbetjentstilling med base i Uummannaq og Upernavik området.
Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut