Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Efterårssamling 2022
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næst- formænd til Inatsisartut.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
(Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Forårssamlingen 2023.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til Finanslov for 2023.
Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut tager Ombudsmanden for Inatsisartuts årsberetning for 2021 til efterretning.
Lovudvalget

Imm./pkt.: 15a
Åbningstale Formanden for Naalakkersuisut.
Formand for Naalakkersuisut

Forslag til: Inatsisartutbeslutning om, at forslag til lov for Grønland om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus sættes i kraft.
Formanden for Naalakkersuisut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at visse bestemmelser i forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget sættes i kraft for Grønland. (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, m.v. samt optagelse på folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland)
Formanden for Naalakkersuisut

Imm./pkt.: 27
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en ældrekommission med deltagelse fra relevante parter på området. På baggrund af ældrekommissionens anbefalinger skal Naalakkersuisut til EM2024 fremlægge et forslag til ældrelov.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 28
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en prioriteringsplan for vedligehold, udvikling og nedtagning af de havneanlæg, der er bibeholdt i selvstyreregi, som fremgår af Sektorplan for havne 2017 - 2027. Prioriteringsplanen skal belyse de scenarier, hvormed man bedst undgår et renoveringsefterslæb i fremtiden.
Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 29
2. beh. FM 2023
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for beskyttelse mod radon i bygninger og boliger i Grønland. Undersøgelsen skal omfatte flere muligheder for både offentligt og privatejede bygninger og boliger. Undersøgelsen skal tilvejebringe anbefalinger som fremlægges senest under efterårssamlingen 2023.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 30
2. beh. FM 2023

Punkterne 30, 78 og 89, 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en plan for hvorledes man kan optimere en tidlig diagnosering af børn med ADHD og autisme.
Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 31
Punkterne 31 og 59, 1. behandlet i sammenhæng.

Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut, pålægges at oprette en Jagt- og fiskeribetjentstilling med base i Qasigiannguit, Kommune Qeqertalik, fra og med 2023.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 32
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at foretage optælling af ørne i alle Kommune Kujalleqs fåreholdersteders fjorde og sikre inddragelse af alle relevante aktører i arbejdet.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 33
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at gennemføre en forundersøgelse af en uddybning af Nivaaq-kanalen i løbet af 2023.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 34
2. beh. FM 2023
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at afdække behovet for og udarbejde en redegørelse om etablering af en landbrugsuddannelse i Narsaq med fokus på selvforsyning- landbrug og madproduktion. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut til EM 2023.
Medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde og fremsætte forslag til en whistleblowerlov, der beskytter whistleblowere, og at dette arbejde påbegyndes umiddelbart efter en vedtagelse af dette beslutningsforslag.
Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 36
2. beh. FM 2023
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at Grønland bliver omfattet af FN’s konvention mod korruption, og at dette arbejde påbegyndes umiddelbart efter en vedtagelse af dette beslutningsforslag.
Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 46
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt Østgrønland bør være en selvstændig kommune.
Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Imm./pkt.: 48
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut om at igangsætte udarbejdelse af en evalueringsskabelon der skal indgå i kvalitetsrapporten og som skal danne grundlag for skolebestyrelsernes, ledernes og lærernes udviklingsarbejde samt opdatering af læreplanerne.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK ́, Naleraq

Imm./pkt.: 51
1. beh. 3/5-2022
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut fremsætter en redegørelse om lægemangelen samt personalemangelen i afsidesliggende sundhedscentre, som uddeles inden FM2023.
Naleraq Inatsisartut gruppe

Imm./pkt.: 54
Punkterne 54 og 64, 1. behandlet i sammenhæng.

Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut fra og med 2023 pålægges at indføre kvoter på hvidhvaler for forvaltningsområderne i Ittoqqortoormiit og Tasiilaq.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq

Imm./pkt.: 56
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en plan for anskaffelse af et nyt kystpassagerskib til året 2025, således at planen fremlægges senest til UKA2023.
Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Imm./pkt.: 59
Punkterne 59 og 31, 1. behandlet i sammenhæng.

Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere en jagtbetjentstilling med base i Uummannaq og Upernavik området.
Medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen, Siumut

Imm./pkt.: 60
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Demokraterne forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Rigsmyndighederne med henblik på at redegøre for alle præmisserne for overtagelse af færdselsområdet og formueretten.
Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Imm./pkt.: 61
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at opfordre rigsmyndighederne til at anerkende grønlændere i Danmark som et mindretal jf. Rammekonventionen for Nationale mindretal (FCNM) og Den Europæiske pagt om Regionale sprog eller mindretalssprog (Sprogpagten).
Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Imm./pkt.: 62
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Rigsmyndighederne med henblik på udarbejdelse af en redegørelse om overdragelse af sagsområdet ”pas”. Sagsområdet pas omfatter spørgsmål om udstedelse af pas og om pastvang. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af de nærmere juridiske og administrative forudsætninger såvel som de økonomiske konsekvenser ved overdragelse, herunder etablering og drift.
Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Imm./pkt.: 64
Punkterne 54 og 64, 1. behandlet i sammenhæng.

Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges af give forvaltningsområde Tasiilaq kvote på 15 hvidhvaler for 2023.
Siumut Inatsisartut gruppe

Imm./pkt.: 65
Ændringsforslag 2. beh. vedtaget
Forslag til Inatsiartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at iværksætte en undersøgelse af muligheden for indførsel af indhandlingspligt af fisk til landanlæg på Østkysten. Redegørelsen skal inden EM2023 omdeles til Inatsisartut.
Siumut Inatsisartut gruppe

Imm./pkt.: 67
Forslag til forespørgselsdebat om at påbegynde arbejdet med at udvikle omsorgen herunder omfanget af omsorgen af de handicappede.
Medlem af Inatsisartut Hans Peter Poulsen, Siumut

Imm./pkt.: 70
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at undersøge fordele og ulemper ved at ophæve Royal Arctic Lines koncession på fragt til og fra Grønland samt at indføre konkurrence på dette område. Undersøgelsen skal afdække de økonomiske konsekvenser ved at ophæve koncessionen samt indførelse af konkurrence. Undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut inden EM 2023.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 71
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Finans og Skatteudvalget vedtaget.

Imm./pkt.: 72
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til inatsisartutbeslutning at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for etablering af konfliktmæglingstilbud til brug i sager, hvor de sociale myndigheder modtager underretning om, at der har været husspektakler i et hjem med børn.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Forslag til inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en kvalitativ undersøgelse af, hvorfor grønlandske læger og tandlæger i relativt høj grad vælger at bruge deres uddannelse i udlandet i stedet for herhjemme.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Forslag til Inatsisartutbeslutning at pålægge Naalakkersuisut at kontakte Rigsmyndighederne med henblik på at genoptage hvervningsrundturene (værnepligtsafprøvningerne) i Grønland.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 76
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at opstarte et pilotprojekt i Tasiilaq, hvor borgere uden arbejde opkvalificeres inden for pleje og omsorg med henblik på at kunne få beskæftigelse i pleje- og omsorgssektoren. Pilotprojektet skal være igangsat så tidligt som muligt og skal løbende evalueres med henblik på at udvide projektet på landsplan.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 77
2. beh. FM 2023
Forslag til inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer og tilhørende bekendtgørelse således, at det bliver muligt for private at indføre øl, vin og spiritus.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 78
2. beh. FM 2023

Punkterne 30, 78 og 89, 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe bestående af medarbejdere i psykiatrien og fra det somatiske børneafsnit med henblik på at komme med anbefalinger til og beregninger på, hvordan pleje- og behandlingsforløbet for børn- og unge kan optimeres således, at der maksimalt må gå 1 måned fra en henvisning til opstart af forløb enten i somatisk eller psykiatrisk regi for alle ikke-akutte børneforløb. Arbejdsgruppen skal desuden afdække behovet for tilførsel af økonomiske og faglige ressourcer. Arbejdsgruppen skal være færdige med sine anbefalinger og beregninger inden FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde indsatsplaner, der skal sikre borgerne adgang til lokale kurser i psykisk førstehjælp med henblik på at forebygge psykisk mistrivsel og risikoen for selvmord. Naalakkersuisut skal i videst muligt omfang inddrage alle relevante parter i arbejdet, herunder særligt lokale aktører og kommunerne. Indsatsplanerne skal være klar senest 1. juni 2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 80
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at indføre viden om psykisk førstehjælp og viden om psykiske børnediagnoser som en del af kompetencerne på læreruddannelsen med henblik på at nyuddannede lærere i højere grad klædes på til at håndtere børn og unge med psykiske diagnoser.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 81
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af flertallet i udvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at igangsætte det henlagte projekt-rekrutteringstiltag af cubansk sundhedspersonale med henblik på at sikre borgernes adgang til sundhedsbetjening. Igangsættelsen skal ske inden udgangen af 2022.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 82
2. beh. FM 2023
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at tilbyde ufrivilligt barnløse IVF- og ICSI-behandling i Danmark, hvor alle udgifter til rejse, ophold, undersøgelser og behandling afholdes af Sundhedsvæsenet. Dette med henblik på at hjælpe ufrivilligt barnløse med at få børn til gavn og glæde for familierne og for samfundet.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 83
2. beh. FM 2023
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut hurtigst muligt at tage kontakt til Rigsmyndighederne med henblik på at udarbejde et efteruddannelsesprojekt, hvor medarbejdere fra det psykiatriske område og medarbejdere fra kriminalforsorgen kompetenceudvikles med henblik på at øge resocialisering for retspsykiatriske borgere. Kompetenceudviklingen skal iværksættes så hurtigt som muligt.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 84
2. beh. FM 2023
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge fordele og ulemper ved at etablere partnerskabsaftaler mellem sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner i Grønland og Danmark. Partnerskabsaftalerne skal sikre adgang til en lokalt forankret onlinebaseret efteruddannelses- og kursusaktivitet. Dette skal udmønte sig i, at samfundets behov for flere medarbejdere lokalt rundt i landet med specialkompetencer i social- og sundhedssektoren bliver imødekommet. Arbejdsgruppen skal være færdig med sit arbejde til EM 2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 85
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at undersøge mulighederne for oprettelse af brugerråd i alle sundhedscentrene og regionerne med henblik på at øge dialogen mellem fagfolk og borgerne med henblik på at fremme tillid og gensidig respekt mellem borgerne og sundhedsvæsenet. Undersøgelsen skal indeholde en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser og skal omdeles inden EM2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 86
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af et flertal i udvalget bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut vedtaget.
Forslag til inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Emballagebekendtgørelsen således, at det sikres, at øl og kulsyreholdige læskedrikke overalt i Grønland kan sælges på både flasker og dåser i varierende størrelser. Både flasker og dåser skal kunne indgå i et returpantsystem. Ændringen skal foretages hurtigst muligt efter vedtagelsen af dette forslag – dog senest den 1. januar 2024.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 87
2. beh. FM 2023
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en analyse, der skal danne grundlag for at træffe beslutning om at etablere en Uddannelsesinstitution i Ilulissat med fokus på uddannelser inden for turismeområdet. Uddannelsesinstitutionen skal som minimum indeholde uddannelserne til Serviceøkonom, Arktisk Turistguide og Adventure Guide. Analysen skal omdeles til Inatsisartut inden EM 2023.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 88
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse der skal undersøge fordele og ulemper ved etablering af varmepumper og solcelleanlæg i private hjem. Redegørelsen skal indeholde overvejelser om en ordning, hvor Selvstyret yder tilskud til installation af sådanne. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut inden EM 2023.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 89
2. beh. FM 2023

Punkterne 30, 78 og 89, 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en ekspertgruppe, der skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan blive bedre til at identificere og herefter hjælpe børn med ADHD, ADD, autisme og/eller angst. Ekspertgruppen skal komme med sine anbefalinger inden 1. juni 2023.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 92
2. beh. FM 2023
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at lave et Grønlandsk register af Inuit baseret på frivillig registrering samt tilhørende valgregister, inspireret af den norske ordning for sametingets valgmanntall (Grønlandsk folkeregister og valgregister).
Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq

Imm./pkt.: 93
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Inuit Ataqatigiit vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en evaluering af ændringerne i den kommunale struktur. Evalueringen skal beskrive de positive og negative konsekvenser af ændringerne. Herunder hvordan ændringerne har påvirket lokaldemokratiet og kommunernes økonomi, samt om hensigten om mindre administration er blevet realiseret. Evalueringen skal deles ud til Inatsisartut inden FM2024.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 94
2. beh. FM 2023
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en undersøgelse af håndteringen af affald i Uummannaq og Upernavik og de tilhørende bygder i området, som skal omdeles til Inatsisartut senest EM2023. Undersøgelsen skal indeholde anbefalinger over andre måder at håndtere affald som er langtidssikrede, og som kan bruges til el og varme. Herudover skal undersøgelsen redegøre for de økonomiske konsekvenser af anbefalingerne.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 95
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut om at fremsætte en plan for Inatsisartut om etablering af et vandkraftsværk ved Maniitsoq området senest FM2023.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 96
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af et enigt udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse over mulighederne for at tilbyde erhvervsrelaterede fag til eleverne i afgangsklasserne i folkeskolen. Redegørelsen skal deles ud til Inatsisartut inden EM2023.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 97
2. beh. FM 2023
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at redegøre for, hvordan import af fødevarer beregnet til allergikere kan gøres enklere, herunder hvilke eventuelle lovgivningsmæssige tiltag der måtte nødvendige for at kunne importere sådanne produkter fra lande der er mere prismæssigt konkurrencedygtige end Danmark. Redegørelsen skal deles ud til Inatsisartut senest til EM2023.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 98
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes Naalakkersuisut sammen med Royal Greenland kan løse problemet med at fisk dør i opdræt, samt hvordan man kan udnytte den store potentiale i fiskeopdræt. Kan man således oprette afdelinger rundt i kysten der beskæftiger sig med opdræt?
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 110
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig, at lov om foderstoffer sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

Imm./pkt.: 114
Punkterne 114 og 132, 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Psykisk arbejdsmiljø, virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed, styrkelse af krav til arbejdspladsvurdering, udvidelse af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder, indsamling, behandling og videregivelse af data, aftaleforløb med virksomhederne, strafskærpelse m.v.)
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest. (Udvidelse af den beskyttede aldersgruppe, udvidelse af indhentningspligten, udvidelse af børneattestens oplysninger om seksualforbrydelser)
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke