Dagsorden

9. mødedag, tirsdag den 11. October 2022, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at visse bestemmelser i forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget sættes i kraft for Grønland. (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, m.v. samt optagelse på folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland)
Formanden for Naalakkersuisut

Imm./pkt.: 114
Punkterne 114 og 132, 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Psykisk arbejdsmiljø, virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed, styrkelse af krav til arbejdspladsvurdering, udvidelse af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder, indsamling, behandling og videregivelse af data, aftaleforløb med virksomhederne, strafskærpelse m.v.)
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Imm./pkt.: 132
Punkterne 114 og 132, 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udbede Arbejdsmiljørådet om en udtalelse om, hvordan sygefraværet kan nedbringes gennem konkrete tiltag, der kan forbedre arbejdsmiljøet og trivslen på arbejdspladsen. Udtalelsen skal også komme med anbefalinger til, hvordan tiltagene skal koordineres og implementeres.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Forslag til: Inatsisartutbeslutning om, at forslag til lov for Grønland om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus sættes i kraft.
Formanden for Naalakkersuisut