Grønlands Selvstyrets fortjenstmedalje "Nersornaat"

Grønlands Selvstyrets fortjenstmedalje Nersornaat blev indstiftet i forbindelse med Grønlands Hjemmestyrets 10 års jubilæum i 1989.

 

Medaljen er Selvstyrets fornemmeste anerkendelse, og medaljen kan tildeles såvel borgere i Grønland som danskere og udlændinge for en helt særlig fortjenstfuld indsats for Grønland, hvad enten det drejer sig om samfundstjeneste, erhverv, kunst, videnskab eller andet. Formandskabet for Inatsisartut træffer beslutning om tildeling af medaljer. Medaljen tildeles enten som guldmedalje eller som sølvmedalje.

 

Sølvmedaljer er personlig ejendom for indehaveren og kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning, så længe indehaveren lever. Ved død indgår sølvmedaljer i indehaverens almindelige bo.

 

Guldmedaljer tilhører Grønlands Selvstyre og skal ved død tilbageleveres til ejeren. Medaljen overrækkes modtageren personligt af en repræsentant for Selvstyret. Sammen med medaljen udleveres et diplom, der underskrives af Formanden for Inatsisartut.

 

Udgifter i forbindelse med selve ceremonien ved overrækkelsen af Nersornaat afholdes af Formandskabet for Inatsisartut.

 

Indstillinger til Nersornaat sendes til Formandskabet på inatsisartut@inatsisartut.gl.