Bureauets organisation

Pr. 1. august 2021 trådte en ny organisering af administrationen i Bureau for Inatsisartut i kraft.

 

Bureauet overgår til en direktionsmodel, hvor direktionen vil have en del enheder under sig. I den forbindelse er der udvidet med 2 nye chefer, en kontorchef for Udvalgssekretariatet samt en Afdelingschef i en nyoprettet HR- og Administrationsafdeling.

 

Der er endvidere nye stillingsbetegnelser for henholdsvis Generalsekretær, som nu har titlen Direktør, samt for Sekretariatschefen, som nu har titlen Vicedirektør.

 

Bureauet er som administration karakteriseret ved at:

 • Yde kompetent og effektiv service for medlemmerne af Inatsisartut
 • Arbejde for åbenhed over for borgerne
 • Organisationen tilpasser sig med tiden
   

Direktionens rolle og opgaver i forhold til Bureauet og Inatsisartut:

 • Direktionen består af 1 Direktør, 1 Vicedirektør og 1 HR-Afdelingschef.
 • Vicedirektøren og Afdelingschefen referer til Direktøren.
 • Direktionens ansvarsområde, er Bureauets samlede virke og den øverste administrative ledelsesniveau.
 • Direktionens opgaver og roller udvikles løbende over tid.
   

Direktionens relation til det politiske niveau:

 • Direktion er ledelsesniveau for administrationen af Inatsisartut
 • Direktionen bidrager til at sikre forholdene omkring arbejdspladsen for Inatsisartut og at politikerne oplever understøttelse af deres rolle som beslutningstagere
 • Direktionen understøtter muligheden for de politiske beslutninger ved at bidrage til at sager belyses og tydeliggøres
   

Direktionen arbejder ud fra følgende grundprincipper:

 • Yder faglig bistand og service på et højt kvalitetsniveau
 • Kommunikere hurtigt og præcist med omverdenen
 • Arbejder for at gøre arbejdspladsen spændende
 • Bidrager til udvikling af den offentlige arbejdsplads
   

Bureauet fælles principper for alle afdelinger:

 • Taler med hinanden og ikke om hinanden
 • Ansvarlige for helheden og for egen afdeling
 • Arbejder ud fra frihed under ansvar
 • Bidrager til at man i hele organisationen, får sagerne løst hurtigt og effektivt
 • Sikrer god kommunikation i hele organisationen.
   

Beslutninger i de forskellige afdelinger og som har afsmittende effekt på andre områder, skal der sikres fornøden koordination og kommunikation til direktionen inden endelig beslutning.

 

Øvrige:

Direktionen holder møder ved behov med chefgruppen om temaer, hvor der skal ske fremadrettet tiltag med hensyn til organisationen.