Aqqaluks Plads, demokratiets vugge i Grønland

Nutidens demokratiske Grønland har sin vugge i det område, som vi i dag kalder for Aqqaluks Plads

 

Inatsisartut kan kigge tilbage på en historie, som har sine rødder for over 150 år tilbage. Det var i 1857, at H.J. Rink etablerede de første forstanderskabsråd, som var forløberne til Nord- og Sydgrønlands Landsråd og som holdt deres møder i det daværende Inspektørens hus. 
I dag ligger vort lands parlamentariske demokrati i Inatsisartuts hænder. Inatsisartuts nuværende mødesal blev taget i brug i 1975 og ligger ikke langt væk fra de øvrige mødesteder, der gennem årene er blevet brugt af folkets forsamlinger. Såvel nu som førhen har det politiske Grønland således været centreret i det område i Nuuk, der i dag bliver kaldt for Aqqaluks Plads.

 

 

Med denne brochure vil vi fortælle dig, hvor navnet kommer fra, og samtidig give dig et overblik over landets politiske forsamlinger gennem tiden og dermed et indblik i de steder, hvor landets parlamentarisme har sin oprindelse.