Ansatte i Bureau for Inatsisartut

Direktør
Overordnet ledelsesansvar for Inatsisartuts administration

Ellen Kolby Chemnitz
Direktør

Formandskabssekretariat
Servicering af Formandsskabet

Elly Hauge Pedersen
Vicedirektør

Paarnannguaq Christiansen
Kontorfuldmægtig

Kommunikationsafdeling
Kontakten til offentligheden og den interne kommunikation Præsentation af Inatsisartut overfor offentligheden Styring af hjemmesidens indhold Styring af projekter Rundvisninger

Arnatsiaq Jakobsen
Kommunikationsmedarbejder

Casper Christiansen
Webmaster

Bureauets Retschef
Juridisk betjening af formanden og formandskabet samt juridisk rådgivning generelt for bureau og Inatsisartut.

Kent Fridberg
Retschef

Udvalgssekretariat
Faglig rådgivning og bistand i udvalgsarbejdet Henvendelser til og fra udvalgene

Mikaela Augustussen
Kontorchef for Udvalgssekretærer

Sakarias Amondsen
Udvalgssekretær

Jórun Vágsheyg
Udvalgssekretær

Atli Arnfinsson Thomassen
Udvalgssekretær

Pernille Hansen
Udvalgssekretær

Inga Olsen
Udvalgssekretær

Cecilie Albertsen
Udvalgssekretær

Maja Normann Sandgreen
Udvalgssekretær

Sebastian Gunge Jørgensen
Udvalgssekretær

Ole Christiansen
Udvalgssekretær

Tolkeafdeling
Oversættelse af materialer til brug for Inatsisartut. Oversættelse af materialer til udvalgene. Simultantolkning i forbindelse med udvalgenes arbejde og i salen.

Naja Rosing Ludvigsen
CheftolkElse Marie Martinsen
Tolk


Paninnguaq Kristiansen
Tolk

Gerda Kreutzmann
Tolk

Økonomiafdeling
Bogføring og kontrol af bilag (Rejseafregninger, fakturaer etc.) Kontrol af lønlister og kommunikation med den centrale lønadministration Løn, vederlag, pension og eftervederlag

Kaaleeraq Olsen Thomassen
Kontorfuldmægtig

Charlotte Kreutzmann Petersen
Kontorfuldmægtig

Tuperna Larsen
Kontorfuldmægtig

HR- og Administrationsafdeling
HR- og personaleadministrative funktioner i bred forstand. Udvikling af arbejdsgange, der sikrer et godt og værdiskabende samarbejde internt og eksternt.

Ida Nielsen
Afdelingschef

Serviceafdeling
Intern service overfor medlemmer af Inatsisartut og ansatte i Bureauet for Inatsisartut (Ansvar for bygningen, inventar og lokaler, telefoni etc.) Journal og Arkiv Praktisk logistik, herunder arrangering af rejser og boliger for Inatsisartuts medlemmer Kopiering og omdeling Forplejning til udvalgsmøder og andre arrangementer Daglig oprydning

David Lynge-Frederiksen
Journal og arkiv

Karla Jørgensen
Kontorassistent

Ingrid Jokumsen Jeremiassen
Servicemedhjælper

IT-Afdeling
Vedligeholdelse af netværket Servicering af brugerne Softwareopdateringer

Max Petersen
IT-Konsulent