Frednings- og Miljøudvalg

Frednings- og Miljøudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling.

 

Inden for sit fagområde er Frednings- og Miljøudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik.

Udvalgssekretær
Maja Normann Sandgreen
Tolk
Paninnguaq Kristiansen
Medlem
Suppleant
Medlem / Suppleant
Mala Høy Kúko
Siumut
Formand
Anders Olsen
Siumut
Suppleant

Knud Mathiassen
Løsgænger
Næstformand

Jens Kristian Therkelsen
Siumut
Udvalgsmedlem
Lars Poulsen
Siumut
Suppleant

Mariane Paviasen
Inuit Ataqatigiit
Udvalgsmedlem
Kristian Jeremiassen
Inuit Ataqatigiit
Suppleant

Eqaluk Høegh
Inuit Ataqatigiit
Udvalgsmedlem