Informationer til pressen

Fotografering og filmoptagelser i Salen

Salen er ikke kun pressens arbejdsplads, men også lovgivernes. Det er derfor vigtigt, at parlamentarikerne kan arbejde uforstyrret og uden at føle sig generet af tilstedeværende medarbejdere fra pressen. 

 

Fotografering og filmoptagelser må imens forhandlingerne er i gang derfor alene ske fra de områder, der umiddelbart hører til tilhørerpladserne i Salen. Ved mødets åbning og de første 5 minutter herefter kan fotografer og filmfolk dog også optage fra øvrige dele af Salen, såfremt dette sker under hensyntagen til det parlamentariske arbejde.

 

Der skal til enhver tid holdes afstand til talerstolen.

 

Mødelederen kan til enhver tid påtale det, såfremt mødelederen finder, at pressens adfærd i Salen er til gene. I sådanne tilfælde skal pressen straks indrette sig herefter. Derudover skal pressen følge eventuelle anvisninger fra betjentene i Salen.

 

Ved særlige behov for optagelser kan der i god tid og senest 48 timer før rettes henvendelse til Bureauet, der vil forelægge Formandskabet ønsker herom.

 

Henvendelse skal ske til e-mail:

arnja@ina.alla.gl

med kopi til e-mail:

inatsisartut@inatsisartut.gl 

 

For Bureauets egne medarbejdere gælder særlige forhold, som kan afvige fra ovenstående.