Åbne samråd

I henhold til § 19 stk. 4 i Forretningsordenen for Inatsisartut kan samråd indkaldes til afholdelse for lukkede eller åbne døre. Indkaldes samrådet til afholdelse for åbne døre, har offentligheden adgang til at overvære mødet.

Et udvalg kan til enhver tid kalde et naalakkersuisutmedlem i samråd, når udvalget ønsker en forklaring på et forhold, som har vakt udvalgets opmærksomhed eller utilfredshed. Et samråd kan også indkaldes med henblik på at indhente oplysninger, f.eks. vedrørende et fremsat lovforslag. Endelig forekommer samråd, som har karakter af generelle eller specifikke politiske drøftelser inden for udvalgets og det pågældende naalakkersuisutmedlems område.

 

Gennem sådanne samråd kan udvalget holde sig orienteret om (og eventuelt påvirke) aktuelle overvejelser på naalakkersuisutområdet. Et samråd kan efter et udvalgs egen bestemmelse afvikles som et åbent eller lukket samråd. At et samråd er åbent vil sige, at offentligheden har adgang til at overære samrådet. Lukkede samråd er derimod ikke tilgængelige for offentligheden.

Beslutter et udvalg at indkalde til et åbent samråd, annonceres dette under ”Nyheder” på Inatsisartuts hjemmeside. Her vil også samrådets emne og samrådsspørgsmål fremgå.

 

I dette tilfælde er der mulighed for, at offentligheden kan følge med i samrådet. Grundet de begrænsede pladsforhold i Inatsisartut kan maksimalt 15 tilhørere overvære samrådet. Derudover er der reserveret fem pladser til pressen. Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet ved at kontakte Bureau for Inatsisartut på inatsisartut@inatsisartut.gl eller på +299 34 50 00.

 

Det er nødvendigt at reservere en plads på forhånd for at kunne overvære samrådet. Tilhørere skal møde op ved receptionen til Inatsisartut senest 15 minutter før samrådet starter. Her bliver der udleveret et gæsteskilt, som skal bæres synligt under hele besøget i Inatsisartut.

 

Der vil være mulighed for at følge samrådet på både grønlandsk og dansk.

Gæster, som har fået tilbudt en tilhørerplads for at overvære et samråd, skal følge efterfølgende ordensregler:

 

  • Gæster til samråd skal bære et synligt gæsteskilt. Gæsteskiltet udleveres ved receptionen, såfremt Bureau for Inatsisartut har givet tilsagn om en tilhørerplads.
  • Gæster skal være stille under samrådet.
  • Der må gerne optages lyd og billeder under samrådet, når det ikke er til gene for deltagerne i samrådet.
  • Mobiltelefoner skal være på lydløs.
  • Der er ingen forplejning til gæster og presse.
  • Interviews med politikere foregår efter samrådet i Informations- og presselokalet.
  • Serviceafdelingen følger borgere samt pressefolk, der ikke interviewer politikere i presselogen, tilbage til receptionen efter samrådet.
  • Det er ikke muligt at komme ind til samrådet, efter samrådet er startet for ikke at forstyrre mødedeltagerne.
  • Der stilles udstyr til rådighed til de besøgende, således at der er mulighed for at følge samrådet på både grønlandsk og dansk. Det tekniske udstyr skal behandles med den fornødne omhu.

Ved spørgsmål til åbne samråd kan Bureau for Inatsisartut kontaktes på inatsisartut@inatsisartut.gl

Åben samråd - live stream