Dagsorden

24. mødedag, torsdag den 17. November 2022, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest. (Udvidelse af den beskyttede aldersgruppe, udvidelse af indhentningspligten, udvidelse af børneattestens oplysninger om seksualforbrydelser)
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Landstingsforordning nr. 8 af 19. december 1986 vedrørende Grønlands tekniske Organisation. (Nedsættelse af bestyrelse for Nukissiorfiit)
Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Forslag til Inatsisartutbeslutning at pålægge Naalakkersuisut at kontakte Rigsmyndighederne med henblik på at genoptage hvervningsrundturene (værnepligtsafprøvningerne) i Grønland.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om offentlig hjælp og ændring af Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse.
(Ændring af ikrafttrædelsesdatoer og overgangsbestemmelser i henhold til aftale om bloktilskud til kommunerne for budgetåret 2023)
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om offentlig hjælp og ændring af Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse.
(Ændring af ikrafttrædelsesdatoer og overgangsbestemmelser i henhold til aftale om bloktilskud til kommunerne for budgetåret 2023)
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om offentlig hjælp og ændring af Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse.
(Ændring af ikrafttrædelsesdatoer og overgangsbestemmelser i henhold til aftale om bloktilskud til kommunerne for budgetåret 2023)
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Imm./pkt.: 159
2. beh. FM 2023
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at etablere en ny fangstregion i Arfersiorfik-området, hvor der gives mulighed for vinterfangst af rensdyr ved brug af hundeslæde. Perioden for vinterfangsten skal være i overensstemmelse med de gældende bestemmelser herom i de nærtliggende fangstregioner.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 83
2. beh. FM 2023
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut hurtigst muligt at tage kontakt til Rigsmyndighederne med henblik på at udarbejde et efteruddannelsesprojekt, hvor medarbejdere fra det psykiatriske område og medarbejdere fra kriminalforsorgen kompetenceudvikles med henblik på at øge resocialisering for retspsykiatriske borgere. Kompetenceudviklingen skal iværksættes så hurtigt som muligt.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne