Forsat behov for indsatser mod misbrug, omsorgssvigt og følgerne deraf

22.11.2017

Ved afslutningen af efterårssamlingen 2017 i Inatsisartut blev der vedtaget en ny lovgivning om alkohol, som træder i kraft den 1. marts 2018. Loven vil ikke i sig selv kunne løse problemerne med børn og unge, som lider og mistrives under forældrenes misbrug og uhensigtsmæssig omgang med alkohol. Nøglen til holdningsændring skal først og fremmest findes hos de misbrugende og via samarbejdet i lokalsamfundet mod misbrug. 

 

I udvalget var der ikke politisk enighed om alkohollovens udformning, men udvalget vil som helhed tæt følge udviklingen på alkoholområdet med henblik på at vurdere, hvorvidt der er behov for yderligere justeringer og indsatser i den førte alkoholpolitik.

 

Misbrug af alkohol, men også særligt misbrug af hash, udgør den direkte årsag til den udbredte omsorgssvigt af børn og unge i landet, og misbruget medfører, at alt for mange børn og unge ikke vokser op i gode familierammer præget af tryghed, nærhed og balance.

 

Familie- og Sundhedsudvalget modtager forsat med stor bekymring rapporter, undersøgelser og, orienteringer, der alle vidner om meget alvorlige misbrugsproblematikker rundt om i landet med betydelig omsorgssvigt og overgreb i kølvandet.

 

Omsorgssvigt, herunder seksuelle og andre overgreb giver tunge senfølger, som langsigtet vil præge og påvirke ofrene, deres pårørende og samfundet.

For udvalget er det afgørende at få indsigt i, hvorvidt de samlede indsatser og tilbud er tilstrækkelige og rigtigt sammensat. Det er helt afgørende, at myndighederne samlet set yder borgerne den fornødne støtte til at komme ud af misbrug, samt den fornødne støtte for at lindre overgreb.

 

Forebyggende og mere langsigtede indsatser skal, ifølge udvalget, forsat fastholdes og efter behov styrkes og målrettes yderligere.

 

Udvalget har på det sociale område løbende dialog og samarbejde med Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, der forestår den direkte dialog og det direkte samarbejde med kommunerne omkring udfordringerne på det sociale område, og som derfor har en god viden og indsigt i ressourcebehovene hos kommunerne. 

 

Det skal siges, at udvalget, som repræsenterende den lovgivende forsamling, ligeledes til stadighed vil stå til rådighed for direkte dialog med kommuner, foreninger, organisationer, borgere og andre aktører, der arbejder indenfor det sociale område for at forbedre forholdene.

 

Viden, åbenhed, dialog og samarbejde er for alle påkrævet for at ændre tingenes tilstand til det bedre. Derfor er det vigtigt, at også udvalget efter behov får mulighed for den direkte kontakt landet rundt. Tiden og ressourcerne sætter dog sine grænser for, i hvilket omfang udvalget har mulighed for at komme rundt i landet og være i mere direkte dialog. 

 

Senest var udvalget på besøg i bygden Atammik i Qeqqata Kommunia for at høre nærmere om de stedlige sociale- og sundhedsmæssige udfordringer, herunder de lokale misbrugsproblematikker, samt hvorledes disse håndteres, og hvordan samarbejdet med myndighederne fungerer. 

 

Udvalget har drøftet dette seneste besøg under møde med Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, der har redegjort for de konkrete tiltag afstemt i forhold til de erfarede stedlige problemstillinger.  Udvalget påskønner denne form for konstruktiv dialog, vidensdeling og handlingsorienterede møder.

 

Kommunerne og borgerne opfordres til at være opmærksomme på Selvstyrets tilbud og tiltag i relation til misbrug og overgreb, og ikke være tilbageholdende med at fremføre, hvad der skal til for at matche behovene.

 

Som udvalget tidligere har sagt, så skal der generelt lyde en opfordring til borgere og lokale myndigheder om at fastholde deres opråb, åbenhed og dialog, samt krav om handling fra Selvstyret i forhold til deres konkrete udfordringer og problemstillinger i det omfang de stedlige ressourcer ikke slår til.

 

Udvalget skal afslutningsvist sende en stor tak og opmuntring til de kommunale medarbejdere, lokale politikere og borgere, der aktivt og lokalt gør et stort arbejde for at afhjælpe omsorgssvigt af børn og unge, og som forsøger at støtte forældre og andre primære omsorgspersoner til at genvinde forældre- og omsorgsevnen.

 

Familie- og Sundhedsudvalget består aktuelt af følgende medlemmer af Inatsisartut:

Laura Táunâjik (S), formand, Nivi Olsen (D), næstformand, Mala Høy Kuko (S), Jess Svane (S), Bendt B. Kristiansen (IA), Debora Kleist (IA) og Peter Olsen, suppleant (IA).

 

For yderligere information kan formand i Familie og Sundhedsudvalget, Laura Táunâjik, kontaktes på mobil 52 65 74 eller mail laura@inatsisartut.gl